»Hem
  »Ekonomiprogram
  »Bokföringsprogram
  »Redovisningsprogram
  »Faktureringsprogram
  »Administrationsprogram
  »Löneprogram
  »Gratisprogram
  »Datorer
  »Ekonomiböcker
  »Mallar
  »Om oss
  »Länkpartners
  »Nyheter/press
   
  »För E-handel
   
  »Referenser
  »Kontakt
  »FAQ
   
 

JFS Administration - beskrivning

     
     
  »Läs mer..  
  »Snabbfakta  
  »Installation  
  »Systemkrav  
  »Ladda hem gratis  
  »Kontoplaner  
  »Manual  
     
JFS Administration
Det här är ett administrationsprogram/affärssystem för det mindre företaget som vill ha bra rutiner för bokföring, försäljning, inköp och lager. I JFS Administration är kundreskontran och leverantörsreskontran tätt knuten till bokföringen och ni kan bokföra era kundfakturor, inbetalningar, leverantörsfakturor och utbetalningar automatiskt via journaler. Ni kan automatiskt skapa en faktura från flera försäljningsorders och ni kan skapa periodfakturor som skapas vid förutbestämda tidsintervaller.

Bokföring
I JFS Administration kan ni arbeta med flera företag, vilket är perfekt för den företagsamme entreprenören med många olika företag eller för den populära redovisningskonsulten. Ni kan även arbeta med flera räkenskapsperioder samtidigt, 12 månaders, förlängda och förkortade. I JFS Administration kan ni använda valfri redovisningsvaluta vilket är en förutsättning om Sverige skulle gå med i EMU.

I JFS Administration kan ni säkerhetskopiera er viktiga räkenskapsinformation för enskilda företag eller för alla företag och sedan installera hela säkerhetskopian till ett program där ert/era företag ännu inte är upplagda eller återkopiera säkerhetskopian om ni redan har företaget/företagen upplagda i programmet.

JFS Administration stödjer standardiserad export och import, vilket innebär att ni kan importera bokföringsdata från ert gamla bokföringsprogram till JFS Administration. Ni kan även exportera bokföringsdata till er revisors/redovisningskonsults bokföringsprogram för att de skall kunna göra avstämningar och bokslut. Ni kan även exportera bokföringsdata till Skatteprogram som används när deklarationen skall upprättas.

Kontoplaner medföljer i programmet och det är enkelt att importera kontoplaner från eller exportera kontoplaner till Excel. Kontoplanerna passar för alla företagsformer och det är enkelt att lägga till, ändra och ta bort konton i kontoplanen.

Ingående balanser kan automatiskt föras över från föregående räkenskapsperiods utgående balanser och det är enkelt och smidigt att göra ändringar i de ingående balanserna.

Det är enkelt att registrera era verifikationer i JFS Administration och alla verifikationer finns i en överskådlig lista med smidig åtkomst vid kontroller eller ändringar. Ni kan ändra registrerade verifikationer genom att skapa ändringsverifikationer som hänvisar till ursprunglig verifikation eller genom att stryka över konteringar i felaktig verifikation. När ni registrerar verifikationer kan ni skapa konteringsmallar genom att checka i en ruta som sparar valda konton tillsammans med verifikationstexten. Nästa gång ni registrerar en likadan verifikation så väljer ni bara verifikationstext och kontonumren dyker upp enligt sparad mall. Ytterligare en tidsbesparande funktion innebär att differensen mellan debet och kredit automatiskt dyker upp på sista konteringsraden om ni trycker enter hela vägen på den här raden.

Budget
I JFS Administration kan ni lägga in er resultatbudget fördelat per år eller månad. Det här för att ni sedan snabbt och smidigt skall kunna följa upp resultat mot budget och kunna utvärdera hur väl ni har lyckats under perioden.

Objektredovisning
När ni registrerar era verifikationer kan ni även registrera intäkter och kostnader på resultatenheter och projekt. Det här ger er möjlighet att ta ut resultatrapporter för enskilda resultatenheter och projekt. Resultatrapporten för projekt är perfekt för de företag som måste upprätta projektredovisning. För företag som inte behöver projektredovisning kan projekten användas för annan indelning, i t.ex. avdelningar.

Bokföringsrapporter
Det finns en mängd bokföringsrapporter i JFS Administration. Momsrapport som används vid upprättande av skattedeklaration och som bokföringsunderlag vid bokföring av momsavstämningen, momsrapporten kan även automatkonteras om man vill det. Huvudboken som visar alla transaktioner uppdelat på konton är ett utmärkt hjälpmedel vid avstämningar. Räkenskapsschema med summerade belopp per SRU-kod är ett bra underlag vid inkomstdeklarationen. Resultatrapport som visar ert företags prestation under en period med jämförelse till föregående år och budget. Balansrapport som visar ett företags ställning vid en viss tidpunkt. Verifikationslista som visar varje registrerad verifikation. Ni kan även ta ut resultatrapporter för resultatenheter och projekt. Alla rapporter kan skrivas ut på papper, bildskärm och till olika typer av filer såsom Pdf-filer.

Försäljning
-Offert
Det är bra att tidigt samla in information om möjliga kunder och att kunna skicka snygga offerter till dem. Offerten kan skapas för både varor och tjänster och ni kan även ange varor, tjänster (fritext) och kunder som inte finns i produkt- eller kundregistret på er offert. Offerten är också bindande om kunden accepterar den här, varför det är viktigt att offerten sparas på ett tryggt och säkert sätt. Om kunden accepterar er offert kan ni automatiskt utifrån offerten skapa en försäljningsorder och därefter göra lämpliga ändringar och lägga till eller ta bort data.

-Order
Ni kan automatiskt skapa en order från en offert, men ni behöver inte skapa en offert för att skapa en order. När ni har registrerat en order i programmet har ni på ett tryggt och säkert sätt sparat information om kundens beställning för vidare behandling vid leverans och fakturering. En order kan skapas för både varor och tjänster och ni kan även ange varor, tjänster (fritext) och kunder som inte finns i produkt- eller kundregistret på er order. När ni har registrerat en order kan ni skriva ut en orderbekräftelse som ni kan skicka till kund och en plocklista för att kunna hämta orderns produkter och packa leveransen. När ordern är klar för leverans kan ni skriva ut en följesedel som skickas tillsammans med leveransen till kunden. Utifrån era levererade ordrar kan ni automatiskt skapa en faktura från en eller flera ordrar genom att markera ordrarna och trycka på en knapp. Ni kan även skapa en inköpsorder från en eller flera ordrar genom att markera ordrarna och trycka på en knapp.

-Fakturering
Ni kan automatiskt skapa en faktura utifrån flera ordrar men ni behöver inte skapa en order för att kunna skapa en faktura. Ni kan skapa både vanliga fakturor och kontantkvitton. Kundfakturan kan skapas för både varor och tjänster och ni kan även ange varor, tjänster (fritext) och kunder som inte finns i produkt- eller kundregistret på er faktura. När ni har registrerat en faktura så kan ni skriva ut den och skicka den till kund.

När ni har skapat en kundfaktura så uppdateras kundreskontran automatiskt och ni kan se att en fordran på kunden har uppstått, en bokföringspost skapas även för kundfakturan och ni kan sedan automatiskt bokföra kundfakturan genom att skriva ut en fakturajournal. Ni kan snabbt och enkelt med hjälp av flikar se vilka kundfakturor som är obetalda och förfallna. Om ni sedan av en eller annan anledning tvingas skapa en kreditfaktura till kunden så kan ni automatiskt skapa en kreditfaktura genom att markera en faktura och trycka på en knapp.

Ni kan för fakturautskrift välja mellan två olika fakturamallar, vanlig faktura och faktura med OCR-avi.

För återkommande fakturor kan ni skapa periodfakturor som skapar kundfakturor vid förutbestämda tidsintervall med en enkel knapptryckning.

-Kundreskontra
I JFS Administration har ni alltid aktuell information om obetalda och förfallna fakturor. Ni kan snabbt och smidigt ta fram aktuell information om fordringar på kunder vid en specifik tidpunkt och göra avstämningar mellan verklig total kundfordran och bokförd total kundfordran.

När era kunder betalar era fakturor kan ni snabbt och smidigt registrera det här genom att markera de fakturor som blivit betalda ett visst datum och trycka på en knapp. När ni har registrerat inbetalningar uppdateras kundreskontran automatiskt och en bokföringspost skapas för varje inbetalning vilka sedan automatiskt kan bokföras genom att skriva ut en inbetalningsjournal. Ni kan läsa in inbetalningsfiler i det nya formatet BgMax (Bankgiro Inbetalningar) från bankgirocentralen och därigenom automatisk pricka av betalda fakturor.

Om kunderna inte betalar era fakturor i tid kan ni snabbt och enkelt skapa betalningspåminnelser genom att markera flera fakturor under fliken förfallna fakturor och trycka på en knapp. Ni kan ta ut en påminnelseavgift och en kravräknare håller reda på hur många gånger ni har skickat påminnelser för en specifik faktura.

Till kunder som har betalat för sent kan ni fakturera dröjsmålsränta. Ni ser i en lista alla fakturor som är relevanta för räntefakturering och ni kan även välja att ta bort en faktura i listan för vilken ni inte vill skapa en räntefaktura. När ni skapar räntefakturor så hamnar dessa bland de vanliga kundfakturorna med en av er vald produktbeskrivning. Ränteberäkningar sker automatiskt i programmet.

Inköp
-Inköpsorder
Ni kan automatiskt skapa en inköpsorder från flera försäljningsorders, men ni behöver inte skapa en försäljningsorder för att skapa en inköpsorder. När ni har registrerat en inköpsorder i programmet har ni på ett tryggt och säkert sätt sparat information om er beställning av produkter till leverantören. Ni kan därefter skriva ut inköpsordern och skicka den till leverantören och ni har underlag för att kontrollera leverantörens faktura när den sedan inkommer. En inköpsorder kan skapas för både varor och tjänster och ni kan även ange varor och tjänster (fritext) som inte finns i produktregistret på er inköpsorder. Utifrån era inköpsordrar kan ni automatiskt skapa en leverantörsfaktura från en eller flera inköpsordrar genom att markera inköpsordrarna och trycka på en knapp.

-Leverantörsfakturor
Ni kan automatiskt skapa en leverantörsfaktura utifrån flera inköpsordrar men ni behöver inte skapa en inköpsorder för att kunna registrera en leverantörsfaktura. Leverantörsfakturan kan skapas med både varor och tjänster och ni kan även ange varor och tjänster (fritext) som inte finns i produktregistret i leverantörsfakturan.

När ni har skapat en leverantörsfaktura så uppdateras leverantörsreskontran automatiskt och ni kan se att en skuld till leverantören har uppstått, en bokföringspost skapas även för leverantörsfakturan och ni kan sedan automatiskt bokföra leverantörsfakturan genom att skriva ut en leverantörsfakturajournal. Ni kan snabbt och enkelt med hjälp av flikar se vilka leverantörsfakturor som är obetalda och förfallna. Om ni sedan får en kreditfaktura från leverantören så kan ni automatiskt skapa en leverantörskreditfaktura genom att markera en leverantörsfaktura och trycka på en knapp.

-Leverantörsreskontra
I JFS Administration har ni alltid aktuell information om obetalda och förfallna leverantörsfakturor. Ni kan snabbt och smidigt ta fram aktuell information om skulder till leverantörer vid en specifik tidpunkt och göra avstämningar mellan verklig total leverantörsskuld och bokförd total leverantörsskuld.

När ni har betalat leverantörsfakturor kan ni snabbt och smidigt registrera det här genom att markera de leverantörsfakturor som blivit betalda ett visst datum och trycka på en knapp. När ni har registrerat utbetalningar uppdateras leverantörsreskontran automatiskt och en bokföringspost skapas för varje utbetalning vilka sedan automatiskt kan bokföras genom att skriva ut en utbetalningsjournal.

I JFS Administration kan ni snabbt och smidigt även betala leverantörsfakturor genom att markera de leverantörsfakturor ni vill betala. Ni får sedan genom en knapptryckning fram en betalorder som ni kan skicka till Bankgirocentralen som utför utbetalningarna åt er vid rätt datum. Ni kan genomföra Svenska leverantörsbetalningar i SEK och EUR både till Bankgiro och Plusgiro.

Export och EU-handel
Oavsett om ni exporterar tjänster eller varor till länder utanför EU eller säljer tjänster och varor till andra EU-länder än Sverige så kan programmet hantera det här. När ni vill fakturera utan moms checkar ni bara i en ruta så skapas fakturan utan moms. Om ni säljer varor till EU-länder så måste ni upprätta Kvartalsredovisning både när det gäller vanlig EU-handel och trepartshandel. Kryssa bara i lämplig checkruta för EU-handel och programmet upprättar kvartalsredovisningen åt er.

I JFS Administration kan ni skriva ut alla affärsdokument såsom offert, order, plocklista, följesedel, fakturor, inköpsordrar och betalningspåminnelser på både Svenska och Engelska. JFS Administration kan hantera ett obegränsat antal olika valutor vid fakturering och betalning med omräkning till vald redovisningsvaluta och automatisk bokföring av valutakursvinst eller valutakursförlust.

Lager
I JFS Administration kan ni alltid få information om aktuellt lagersaldo vilket ni kan jämföra med en av er angiven beställningspunkt. Ni kan även för varje produkt se vilken leverantör som är rekommenderad för respektive produkt. När ett behov av att köpa in fler enheter av produkter till företaget har uppstått kan ni själva skapa en inköpsorder som ni sedan kan skicka till er leverantör.

I JFS Administration kan ni arbeta med och sälja paketprodukter, vilka utgör flera ingående produkter. När ni registrerar en paketprodukt väljer ni bara i uppslagskolumner vilka produkter som skall ingå i den här paketprodukten.

När ni lägger in produkterna i JFS Administration anger ni huruvida de är lagervaror eller ej, varpå alla produkter som är ikryssade som lagervaror syns i lagerstatistiken. I lagerredovisningen får ni alltid aktuell information om varje lagervara när det gäller antalet enheter i lager, antalet enheter som är reserverade av kund, antalet disponibla enheter och antalet enheter som väntas inkomma från leverantörerna. Ni kan även ta fram information om när beställda lagervaror väntas inkomma. När ni vill eller ska inventera lagret så kan ni skriva ut ett inventeringsunderlag där antal i lager för varje lagervara finns specificerat. Ni registrerar sedan er inventering i programmet och kan därefter få fram aktuell lagerstatistik.

I JFS Administration värderas varulagret enligt FIFU-principen (Först In Först Ut) vilket innebär att värdet på varulagret alltid visar värdet på de sist anskaffade varorna. Ni kan alltid ta fram aktuellt lagervärde för enskilda lagervaror och totalt för hela varulagret.

 

Introduktion

»Klicka här för större bild

Ingående balans

»Klicka här för större bild

Ny verifikation

»Klicka här för större bild

Ändra verifikation

»Klicka här för större bild

Ändringsverifikation

»Klicka här för större bild

Resultatbudget

»Klicka här för större bild

Verifikationer

»Klicka här för större bild

Projektresultat

»Klicka här för större bild

Offerter

»Klicka här för större bild

Ordrar

»Klicka här för större bild

Kundfakturor

»Klicka här för större bild

Kundfaktura
»Klicka här för större bild

Fakturajournal

»Klicka här för större bild

Periodfakturor

»Klicka här för större bild

Inköpsorder

»Klicka här för större bild

Leverantörsfakturor

»Klicka här för större bild

Leverantörsbetalning(LB-fil)

»Klicka här för större bild

Inventering

»Klicka här för större bild

   
   
   
 

Copyright © 2006 - JFS Bokföring