»Hem
  »Ekonomiprogram
  »Bokföringsprogram
  »Redovisningsprogram
  »Faktureringsprogram
  »Administrationsprogram
  »Löneprogram
  »Gratisprogram
  »Datorer
  »Ekonomiböcker
  »Mallar
  »Om oss
  »Länkpartners
  »Nyheter/press
   
  »För E-handel
   
  »Referenser
  »Kontakt
  »FAQ
   
 

Integration E-handel, JFS Administration och JFS Fakturering

För företag som utvecklar E-handels lösningar
Vi har nu skapat en standardiserad export och import i XML-format för ordrar, produkter och kunder i JFS Administration och JFS Fakturering. Vi har gjort det här för att JFS Administration och JFS Fakturering skall kunna kommunicera med E-handelsbutikslösningar. Nedan finns dokumentation för hur XML-filerna är uppbyggda samt schema för kontroll av XML-filer.

Ordrar
Vid import av ordrar importeras alla ordrar som nya ordrar, ordrarna lägger sig alltså efter redan registrerade ordrar i programmet. Vid export skall alltså bara nya ordrar inkluderas. Om produkterna eller kunderna som finns med i Orderfilen inte finns i produktregister eller kundregister i JFS Administration så läggs dessa till i respektive register, finns produkterna eller kunderna redan i respektive register så uppdateras dessa med uppgifterna i filen.

»Beskrivning XML-Order (pdf)
»Schema XML-Order (xds)

Produkter
Vid import av produkter importeras alla nya produkter och redan existerande produkter uppdateras med uppgifterna i XML-filen, matchning sker på produktnummer.

»Beskrivning XML-Produkt (pdf)
»Schema XML-Produkt (xds)

Kunder
Vid import av kunder importeras alla nya kunder och redan existerande kunder uppdateras med uppgifterna i XML-filen, matchning sker på kundnummer.

»Beskrivning XML-Kund (pdf)
»Schema XML-Kund (xds)

 

Copyright © 2006 - JFS Bokföring