»Hem
  »Ekonomiprogram
  »Bokföringsprogram
  »Redovisningsprogram
  »Faktureringsprogram
  »Administrationsprogram
  »Löneprogram
  »Gratisprogram
  »Datorer
  »Ekonomiböcker
  »Mallar
  »Om oss
  »Länkpartners
  »Nyheter/press
   
  »För E-handel
   
  »Referenser
  »Kontakt
  »FAQ
   
 

Löneprogram

Vi rekommenderar löneprogram från Visma som är en etablerad leverantör av löneprogram. Lönesystem används för att betala ut lön, redovisa förmåner, hantera semesterersättning, skapa underlag för skattedeklaration och skapa kontrolluppgifter med mera.

Visma Lön 600
Vårt mest heltäckande löneprogram som passar företag som har upp till 200 anställda eller ännu fler. Programmet innehåller stöd för Detaljhandelns avtal och Teknikavtalet IF Metall.

Med en överskådlig kalender får du snabbval som gör arbetet i ditt löneprogram enklare än någonsin. I Visma Lön 600 kan dessutom flera löneadministratörer arbeta samtidigt.

Anställda
Arbetsschema
Arbetstidsförkortning
Arbetstidskonto
Fackavgift
Idrottsutövare i ideell idrottsförening
Komptidssaldo
Koppling till externt dokument
Löneförskott/automatisk uppföljning
Olika typer av anställning
Olika utbetalningstyper
PA-anteckningar
Personliga noteringar
Skatteregler för skolungdom
Hanterar säsongsanställda
Lönebesked på nätet

Företag
Arbetsgivarintyg
Banklista
Bilförmånsberäkning
Fleranvändarversion som ger möjlighet att arbeta samtidigt i företaget
Fri löne- och avvikelseperiod
Helgdagsschema
Inbyggd hjälp i programmet
Kom igång-hjälp
Lönebesked via e-post
Nybilsprislista
Påminnelse
Utbetalning till bank via fil
Övningsföretag

Löneregistrering
Datumstyrd månadslön, timlön
Export/Import av löneartstabell
Fria ackumulatorer (värde från valfria lönearter)
Gränsvärde
Import från externt tidsredovisningssystem/reseräkningssystem
Import från Visma Tid
Integration med Visma Byråstöd
Integration med Visma Reseräkning
Integration med Visma Stämpla
Kalendarium för löneregistrering
Retroaktiv löneberäkning
Summering av lönearter på lönebesked

Exempel på utskrifter
Elektronisk skattedeklaration
Frånvarolista
Lönehistorik
Lönespecifikation/Lönebesked
Lönetermometer (lönesammanställningar)
Personaletiketter
SCB konjunkturstatistik
SCB sjuklönestatistik
SCB lönestrukturstatistik
Sjukfrånvaro till årsredovisningen
Skapa egna rapporter
Arbetsgivardeklaration
Svenskt Näringsliv – Statistik (även via fil)
Utskrift till pdf
Övertidslista (ej jourtid)

Företagets rutiner
Arbetsgivarintyg
Export/Import av CSR-förfrågan/svar
Kontrolluppgifter
Rapportering till Collectum
Rapportering till Fora
Rapportering till Byggnads (LÖSEN)

Bokföring
Anpassad för BAS-gruppens standard
Bokföringsunderlag
Bokföringsunderlag via SIE-fil
Fördelning av kvantitet
Fördelning på resultatenhet och projekt i procent eller kronor
Kvantitetsredovisning
Resultatenhet och projekt

Semester
Automatisk beräkning av intjänade semesterdagar
Automatisk beräkning av semesterdaglöner
Automatisk uppräkning av semesteravsättning (för bokföringen)
Automatisk utbetalning av semesterersättning för säsongs-/extraanställda
Bruttosemesterdagar
Förskottssemester
Minisemesterdaglön
Nettosemesterdagar
Semesteravtalen Teknikavtalet IF Metall och Detaljhandelns avtal
Semesterplanering
Semesterskuldlista
Underlag för semesterberäkning

Övriga funktioner
Anpassat för Visma Integration

Testa Visma Lön 600, det är gratis!

   
   
   
 

Copyright © 2006 - JFS Bokföring