»Hem
  »Ekonomiprogram
  »Bokföringsprogram
  »Redovisningsprogram
  »Faktureringsprogram
  »Administrationsprogram
  »Löneprogram
  »Gratisprogram
  »Datorer
  »Ekonomiböcker
  »Mallar
  »Om oss
  »Länkpartners
  »Nyheter/press
   
  »För E-handel
   
  »Referenser
  »Kontakt
  »FAQ
   
 

FAQ

JFS Bokföring, JFS Fakturering och JFS Administration
»Hur byter man/kvinna till JFS Bokföring från sitt gamla bokföringsprogram?
»Hur installerar man/kvinna JFS Administration/Fakturering/Bokföring på sin dator?
»JVM could not be started?
»Kunde inte ansluta till databasen på angiven adress?
»Jag kan inte spara eller läsa några rapporter, skriv- och lässkydd?
»Felmeddelandet: Kunde inte ansluta till databasen på angiven adress?
»Vad är skillnaden mellan "Kontoplaner" och "Ändra kontoplan för aktivt år"?
»Hur för man in Ingående balanser manuellt?
»Problem med "ÅÄÖ" på MAC OS X, menyn syns inte?
»Problem med "ÅÄÖ" på Linux, menyn syns inte?
»Installation på LINUX?
»Jag kan inte skriva ut till skrivare på LINUX med CUPS?
»Knappen "Del" (Delete) på ett MAC tangentbord?
»Hur installerar jag ett teckensnitt på MAC OS X?
»När jag skriver ut momsrapporten är alla värden noll?
»När jag skriver ut det förenklade årsbokslutet är alla värden noll?
»JFS Bokföring kräver J2SE 5.0 till MAC OS X?
»Jag har laddat hem en demoversion men kan inte installera den?
»Jag kan inte installera demoversionen på linux?
»Jag kan inte starta programmet i Windows Vista?
»Programmet startar inte!

Övrigt
»Om cookies


JFS Bokföring, JFS Fakturering och JFS Administration
Hur byter man/kvinna till JFS Bokföring från sitt gamla bokföringsprogram?
- Om bytet sker från ett bokföringsprogram som inte stödjer standardiserat export (SIE-export) måste överföringen av bokföringsdata ske manuellt från det gamla bokföringsprogrammet till JFS Bokföring. Om bytet sker efter det att ett bokföringsår är avslutat så skall de utgående balanserna från det avslutade bokföringsåret föras in manuellt från det gamla bokföringsprogrammet till ingående balans i ett nytt bokföringsår i JFS Bokföring, det här kan göras utifrån föregående bokföringårs balansrapport. Om bytet sker mitt i ett bokföringsår måste dels de ingående balanserna i det gamla bokföringsprogrammet föras över som ingående balanser i JFS Bokföring, dels så måste saldot av alla dittills varande transaktioner under det pågående bokföringsåret föras över till JFS Bokföring i form av en råbalans. Utifrån balansrapport och resultatrapport förs utgående saldo för alla konton in i JFS Bokföring som en första verifikation vilken man kallar råbalans(Startdatum till Slutdatum).

- Om bytet sker från ett bokföringsprogram som stödjer standardiserad export (SIE-export) kan överföringen av bokföringsdata ske genom att ni exporterar en SIE4-fil från det gamla bokföringsprogrammet som ni importerar i JFS Bokföring. Skapa först ett företag och bokföringsår i JFS Bokföring som motsvarar det bokföringsår som SIE4-filen innehåller data för och importera sedan den exporterade SIE4-filen till JFS Bokföring. De konton som finns sparade i SIE4-filen ersätter de konton som finns i kontoplanen för aktivt år och ni måste därmed uppdatera momskoderna i kontoplanen vilket ni gör under "Register" och "Ändra kontoplan för aktivt år". Ni uppdaterar momskoderna genom att trycka på knappen "Uppdatera momskoder" och väljer en kontoplan i listan vilken ni vill uppdatera momskoderna ifrån.

Hur installerar man/kvinna JFS Administration/Fakturering/Bokföring på sin dator?
Om ni får programmet på CD-skiva matar ni in den här CD-skivan i er CD-spelare. Om installationen inte startar automatiskt kan ni gå in i "Den här datorn" och dubbelklicka på den CD-enhet vari ni har stoppat in CD-skivan, ni kan också gå till "Kör..." och därigenom bläddra er till den CD-enhet vari ni har stoppat in CD-skivan eller direkt skriva in sökvägen i fältet för "Öppna:", exempelvis "D:". Ni väljer sedan den fil på CD-skivan som utgör installationsprogram för den dator ni använder (Windows, Mac, Linux/unix) genom att dubbelklicka på filen.

Om programmet finns tillgängligt för nedladdning klickar ni på den länk som skickas till er e-post efter godkänd beställning. När ni kommit till nedladdningsplatsen väljer ni den fil som utgör installationsprogram för den dator ni använder (Windows, Mac, Linux/unix) genom att dubbelklicka på den. Ni väljer sedan om ni vill "Öppna/köra" installationsprogrammet direkt eller först "Spara" installationsprogrammet till er hårddisk.

När installationsprogrammet har startat följer ni dess instruktioner. Ni kan välja att ta med baskontoplaner i installationen genom att checka i rutan för detta, baskontoplanerna lägger sig i mappen "account plans" i bokföringsprogrammets mapp.

JVM could not be started?
Om ni får det här meddelandet när ni startar upp programmet så beror det på att inställningen för "-Xmx" är satt för högt. På Windows och Linux finns det i programmappen en VMOPTIONS-fil, det finns en för programmet och en för JFSServer som ligger i mappen "db". En VMOPTIONS-fil kan ni öppna i en textredigerare, exempelvis anteckningar och i denna fil kan det stå ("-Xmx1795m") exempelvis. Ni kan ändra det här till ("-Xmx1400m") exempelvis om det är så att ni får felmeddelandet "JVM could not be started". Testa er fram tills det fungerar att starta upp programmet. Parametern Xmx bestämmer hur mycket minne som maximalt kan fördelas till programmet.

Kunde inte ansluta till databasen på angiven adress?
Numera har de flesta operativsystem en utökad säkerhet, vilket innebär att alla mappar är skrivskyddade. För att ni skall kunna använda program från JFS Bokföring måste ni ha fullständig behörighet till den mapp där programmet är installerat. Den mapp där programmet är installerat exempelvis, JFS Administration, JFS Fakturering eller JFS Bokföring, kan inte vara skrivskyddad eller lässkyddad. Ni behöver därför ge er själva som användare i operativsystemet fullständig behörighet till den mapp där programmet är installerat, ni måste kunna läsa och skriva till den mapp där programmet är installerat.

Jag kan inte spara eller läsa några rapporter, skriv- och lässkydd?
Måste du skriva in licensnyckeln varje gång du startar JFS Bokföring, JFS Fakturering eller JFS Administration? Kan du inte spara data eller läsa rapporter? Då är din installationsmapp förmodligen skrivskyddad, inget kan sparas i mappen och databasen kan inte uppdateras. Ta bort skrivskyddet för installationsmappen, kontrollera dina behörighetsinställningar i operativsystemet och ändra så det går att skriva till installationsmappen.

Felmeddelandet: Kunde inte ansluta till databasen på angiven adress?
Får ni felmeddelande om att programmet inte kan ansluta till databasen när ni startar upp programmet? Det här beror förmodligen på att den mapp som ni har installerat programmet i är skrivskyddad. Ta bort skrivskyddet för installationsmappen, kontrollera dina behörighetsinställningar i operativsystemet och ändra så det går att skriva till installationsmappen. Att man får detta felmeddelande kan också bero på att man startar upp programmet för snabbt efter att programmet har avslutats så att det redan finns en anslutning till databasen när man försöker starta programmet.

Vad är skillnaden mellan "Kontoplaner" och "Ändra kontoplan för aktivt år"?
När ni skapar ett nytt bokföringsår väljer ni en kontoplan, den här valda kontoplanen för bokföringsåret kommer ni åt via "Register" och "Ändra kontoplan för aktivt år". I "Ändra kontoplan för aktivt år" kan ni göra ändringar i konton, lägga till konton och ta bort konton i den aktiva kontoplanen för bokföringsåret. Ni kan även uppdatera "SRU-koder" och "Momskoder" för den aktiva kontoplanen.

I "Arkiv" och "Kontoplaner" ligger de kontoplaner som är gemensamma för alla företag i programmet, det vill säga de här kontoplanerna är inte knutna till något företag eller bokföringsår. Det är bland de här kontoplanerna ni väljer en kontoplan när ni skapar ett nytt bokföringsår, den kontoplan som ni sedan valt för ett specifikt företag och bokföringsår kommer ni sedan åt via "Register" och "Ändra kontoplan för aktivt år".

Hur för man in Ingående balanser manuellt?
Ni för in positiva saldon med positiva belopp (ex. 2000), ej med plus (+) tecken framför, och ni för in negativa saldon med negativa belopp (ex. -2000), med minus (-) tecken framför.

Problem med "ÅÄÖ" på MAC OS X?
Programmets mapp kan inte ha ett namn som innehåller bokstäverna "ÅÄÖ" eftersom sökvägarna inte fungerar då, därför sätts namnet på programmets mapp vid installation till "JFS Bokforing" som standard.

Problem med "ÅÄÖ" på Linux?
På vissa linux system kan en benämning av katalogen som innehåller "ÅÄÖ" skapa problem, sökvägarna fungerar inte och därför kanske inte menyn i programmet syns. För att undvika det här problemet, döp programmets katalog till ett namn som inte innehåller "ÅÄÖ".

Installation på LINUX?
När ni installerar JFS Bokföring eller JFS Administration på en dator med Linux skall ni inte välja att installera programmet i katalogen "Opt" även om den här katalogen är föreslagen vid installationen. På vissa linux system kan en benämning av katalogen som innehåller "ÅÄÖ" skapa problem, sökvägarna fungerar inte och därför kanske inte menyn i programmet syns. För att undvika det här problemet, döp programmets katalog till ett namn som inte innehåller "ÅÄÖ". För det tredje kan ni behöva döpa programmets katalog till ett namn som är kortare än 8 tecken, exempelvis
JFSBok och JFSAdm.

Jag kan inte skriva ut till skrivare på LINUX med CUPS?
1. sun-java mfl förutsätter att cupslibet heter /usr/lib/libcups.so
I min distro fans inte den, bara /usr/lib/libcups.so.2

**så lösningen är:
sudo ln -s /usr/lib/libcups.so.2 /usr/lib/libcups.so
sudo ldconfig

2. Det krävs en extra config fil för cups: /etc/cups/client.conf
Denna skall bara ha en enda rad:
ServerName localhost

**lösningen är:
sudo echo "ServerName localhost" > /etc/cups/client.conf

Med dessa två fixar var det inget problem att ha printrar med "-" i sitt namn

Symptomlista:
om ingen av fixarna är gjorda eller om bara fix 1 är gjord:
utskriftsdialogen säger: Status: inte acceptera jobb

om bara fix 2 är gjord (antingen manuellt eller av distributionen):
ingen utskriftsdialog, ett meddelande "Det gick inte att hitta någon
utskriftstjänst"

Med båda fixarna så fungerar utskrift både till skrivare och till fil

Av: Jacob Lundqvist

Knappen "Del" (Delete) på ett MAC tangentbord?
Det är erkänt svårt att hitta knappen "Del" på ett tangentbord för MAC. Testa att använda kombinationen "Fn" och "Backspace", håll inne "Fn"
och tryck på "Backspace".

Hur installerar jag ett teckensnitt på MAC OS X?
Om du skall installera ett teckensnitt tillexempel OCR-B som medföljer i våra program så skall du dubbelklicka på teckensnittet och installera det.

När jag skriver ut momsrapporten är alla värden noll?
Det är beror förmodligen på att det saknas momskoder i kontoplanen för aktivt år som finns i "Ändra kontoplan för aktivt år" under "Register". Ni kan importera momskoder från en av de kontoplaner som finns under "Arkiv" och "Kontoplaner" genom att i "Ändra kontoplan för aktivt år" trycka på knappen "Importera", välja en kontoplan och kryssa i rutan "Momskoder". Observera att egna tillagda konton som inte finns med i den kontoplan som ni importerar ifrån inte får någon momskod vid importen och ni måste därför lägga till dessa momskoder själva.

Ni kan importera en kontoplan från en excelfil i "Arkiv", "Kontoplaner" genom att där trycka på knappen "Importera kontoplan" och gå till mappen "account plans" i programmets mapp eller välja en annan kontoplan som ni exempelvis har laddat hem från vår hemsida.

När jag skriver ut det förenklade årsbokslutet är alla värden noll?
Det är beror förmodligen på att det saknas rapportkoder i kontoplanen för aktivt år som finns i "Ändra kontoplan för aktivt år" under "Register". Ni kan importera rapportkoder från en av de kontoplaner som finns under "Arkiv" och "Kontoplaner" genom att i "Ändra kontoplan för aktivt år" trycka på knappen "Importera", välja en kontoplan och kryssa i rutan "Rapportkoder". Observera att egna tillagda konton som inte finns med i den kontoplan som ni importerar ifrån inte får någon rapportkod vid importen och ni måste därför lägga till dessa rapportkoder själva. Vi tillhandahåller kontoplanen "Bas2007(K1)-Enskilda naringsidkare" som är en kontoplan anpassad för det förenklade årsbokslutet med rapportkoder. Bas-kontoplanerna utvecklas och underhålls av Baskontogruppen i Stockholm (www.bas.se).

Ni kan importera en kontoplan från en excelfil i "Arkiv", "Kontoplaner" genom att där trycka på knappen "Importera kontoplan" och gå till mappen "account plans" i programmets mapp eller välja en annan kontoplan som ni exempelvis har laddat hem från vår hemsida.

JFS Bokföring kräver J2SE 5.0 till MAC OS X?
För att kunna använda JFS Bokföring på en dator med MAC OS X måste ni ha installerat J2SE 5.0 för JAVA. Ni kan för närvarande ladda hem J2SE 5.0 på följande Internetadress: http://www.apple.com/downloads/macosx/apple/macosx_updates/java2se50release1.html

Jag har laddat hem en demoversion men kan inte installera den?
Det här beror förmodligen på att nedladdningen inte har fungerat på ett korrekt sätt. Kontrollera säkerhetsinställningarna i er webbläsare för filhämtning och försök igen. Storleken på installationsfilerna ska vara cirka 9Mb för MAC OS X, cirka 20MB för PC Windows och cirka 25MB för Unix/linux.

Jag kan inte installera demoversionen på linux?
Skriv i terminalen följande text: sh "filnamnet"; ex. sh JFS_unix_1_0_6_Demo.sh eller högerklicka på installationsfilen och ändra "Permission(tillstånd)" till "Executable(körbar)". På vissa linux system kan en benämning av katalogen som innehåller "ÅÄÖ" skapa problem, sökvägarna fungerar inte och därför kanske inte menyn i programmet syns. För att undvika det här problemet, döp programmets katalog till ett namn som inte innehåller "ÅÄÖ".

Jag kan inte starta programmet i Windows Vista?
Det här beror förmodligen på att programmets (JFS Bokföring, JFS Fakturering, JFS Administration) mapp är skrivskyddad, öppna utforskaren eller den här datorn och leta upp installationsmappen för programmet. Högerklicka på programmets mapp och välj "Egenskaper", under fliken "Säkerhet" skall ni se till att fullständig behörighet tillåts för alla användare som skall arbeta med programmet.

Programmet startar inte!
Om programmet inte startar efter en felaktig avstängning beror det förmodligen på att filen "bookkeeping.config" har skadats. Gå till programmappen och ta bort den här filen, den här filen skapas på nytt när programmet startas igen och sparar information om fönsterstorlekar.

Övrigt
Om cookies
- JFS Bokföring använder så kallade cookies. Det är små textfiler som lagras i din dator och som används för att registrera vilka produkter som du beställer och lägger i din kundvagn samt hjälper oss att samla in statistik om våra besökare. Den här informationen behandlas med omsorg och sprids inte till tredje part. Cookien är helt anonym och innehåller ingen personlig information. Om du vill kan du stänga av cookie-funktionen i din webbläsare. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Exempel på de tjänster som du behöver använda cookie för: du behöver använda cookie för:

- Kundvagn
- Kunduppgifter vid beställning (så att dessa sparas till nästa gång du beställer något)
 

 

Copyright © 2006 - JFS Bokföring