»Hem
  »Ekonomiprogram
  »Bokföringsprogram
  »Redovisningsprogram
  »Faktureringsprogram
  »Administrationsprogram
  »Löneprogram
  »Gratisprogram
  »Datorer
  »Ekonomiböcker
  »Mallar
  »Om oss
  »Länkpartners
  »Nyheter/press
   
  »För E-handel
   
  »Referenser
  »Kontakt
  »FAQ
   
 

JFS Bokföring - om oss

JFS Bokföring har funnits på Internet sedan 2004-06-21 och startade sin programverksamhet genom att utveckla och marknadsföra de Accessbaserade programmen Bokhållaren Light och Enkel fakturering. Dessa program sålde tillsammans i en kvantitet om cirka 10 program per månad till ett enhetspris om 200 SEK exklusive moms innebärande en månadsomsättning om 2000 SEK. Efter en tid föddes idén att utveckla bättre ekonomiprogram och därför anlitades en programmerare i mitten av år 2005. Det första programmet färdigställdes och introducerades i mitten av mars år 2006 och därefter färdigställdes även större versioner av ursprungsprogrammet.

JFS Bokföring, JFS Fakturering och JFS Administration innebar ingen försäljningssuccé och det var dessutom mycket support och programutveckling för dessa program vilket innebar en finansiellt och psykiskt tuff situation för företaget under perioden mellan år 2005 och år 2007.

I början av år 2008 togs beslutet att sälja programverksamheten till ny ägare då det inte fanns någon glädje i att ha kvar programverksamheten samt att denna inte gav någon ersättning för utfört arbete. Någon köpare kunde inte hittas varför beslut togs om att lägga ned programverksamheten i augusti år 2008. Efter att programverksamheten lagts ned har källkoden till JFS-programmen släppts fri under GPL.
 

 

Copyright © 2006 - JFS Bokföring