»Hem
  »Ekonomiprogram
  »Bokföringsprogram
  »Redovisningsprogram
  »Faktureringsprogram
  »Administrationsprogram
  »Löneprogram
  »Gratisprogram
  »Datorer
  »Ekonomiböcker
  »Mallar
  »Om oss
  »Länkpartners
  »Nyheter/press
   
  »För E-handel
   
  »Referenser
  »Kontakt
  »FAQ
   
 

Ekonomiböcker

Här kan ni hitta bra ekonomiböcker för att underlätta arbetet med bokföring, administration, bokslut och deklaration.

 
Personalekonomi.se 2010
av Fredrik Stigsson

Recito Förlag AB, 2010, Häftad, Svensk

Personalekonomi.se är en handbok som kan användas som uppslagsbok för dig som arbetar med personaladministration och löneadministration. I boken finns mer än 170 uppslagsord med förklaringar, formler och konkreta exempel för löneregistrering.

Personalekonomi.se är uppdelad i nio olika kapitel som behandlar olika områden inom ämnet för personaladministration. Boken behandlar anställning, arbetsrätt, arbetstid, förmåner, kostnadsersättningar, ledighet, frånvaro, löner, andra arbetsersättningar, personalsystem, personalskatter och försäkringar.

Författare: Fredrik Stigsson
Utgivningsdatum: 2010
ISBN: 978-91-86407-90-2
Språk: Svenska
Antal sidor: 360 st

 

Redovisa rätt 2009
av Holmström Nancy

Bonnier utbildning AB, 2009, Häftad, Svensk

Redovisa Rätt är ett uppslagsverk för den som sköter eller som ska lära sig att sköta den löpande bokföringen, upprättar bokslut eller deklarerar för små och medelstora företag. En mycket uppskattad handbok som många bokförings- och redovisningsbyråer upptäckt och använder sig av.

Författare: Nancy Holmström
Medarbetare: Holmström, Nancy
Utgivningsdatum: 2009
Artikelid: 9789162292720
ISBN 10: 9162292722
Språk: Svenska
Höjd: 210 mm
Vikt: 1050 g

»KÖP HÄR
 

Rätt lön 2009
av Kristina Karlén

Bonnier Utbildning, Sverige, 2009

Rätt Lön är en mycket användbar uppslagsbok med rekommendationer, råd och anvisningar om hur löneadministration kan hanteras i såväl stora som små företag. Innehåller också många exempel som på ett pedagogiskt sätt visar hur olika löneberäkningar och avdragsbelopp kan hanteras.

Författare: Kristina Karlén
Förlag: Bonnier Utbildning
Utgivningsland: Sverige
Utgivningsdatum: 2009
Artikelid: 9789162292744
ISBN 10: 9162292749
Språk: Svenska
Höjd: 210 mm
Vikt: 992 g

»KÖP HÄR
 

Rätt moms 2009
av Anna Sandberg Nilsson, Lena Westfahl

Bonnier Utbildning, Sverige, 2009

Rätt Moms är ett oumbärligt verktyg för alla som kommer i kontakt med momsredovisning och praktiskt ekonomiarbete. Här finns rekommendationer, råd och anvisningar för både nationell och internationell handel med varor och tjänster.

Författare: Anna Sandberg Nilsson, Lena Westfahl
Medarbetare: Westfahl, Lena (medf.)
Förlag: Bonnier Utbildning
Utgivningsland: Sverige
Utgivningsdatum: 2009
Artikelid: 9789162292768
ISBN 10: 9162292765
Språk: Svenska
Höjd: 210 mm
Vikt: 953 g

»KÖP HÄR
 

BAS-boken 2008. Kontoplan, instruktioner och fördjupning
BAS-boken 2008 av Karlsson, Sören

Norstedts Juridik, 2008, Häftad, Svensk

BAS kontoplan har blivit svensk standard för systematisering och kontering av affärshändelser för företag och organisationer – oberoende av storlek, typ av verksamhet och juridisk form. Kontoplanen är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande redovisningsrekommendationer. Samtliga konteringsinstruktioner har tydliga symboler och underrubriker som gör det lätt att hitta den information man söker. För mindre företag finns avsnitt som ger vägledning i det praktiska arbetet med redovisning och ekonomistyrning.

Förlag: Norstedts Juridik
Utgivningsland: Sverige
Utgivningsdatum: 2008
Artikelid: 9789139109655
Antal sidor: 754
Språk: Svenska
Höjd: 235 mm
Vikt: 862 g

»KÖP HÄR
 

BAS Förenklat årsbokslut 2009. Bokföring, bokslut och deklaration för enskilda näringsidkare
Bas Förenklat årsbokslut 2008 av Karlsson, Sören

Norstedts Juridik, 2009, Häftad, Svensk

Det här är en framtagen kontotabell för alla de näringsidkare som numera kan använda förenklade redovisnings- och skatteregler vid redovisning och deklaration. Boken ger en vägledning om vad som ska — respektive inte ska — bokföras och vad som gäller vid skattemässiga transaktioner. Som stöd finns mallar och hjälpblanketter, liksom en konverteringstabell från den större kontotabellen till den mindre. Boken innehåller även Bokföringsnämndens allmänna råd för förenklat årsbokslut.

Förlag: Norstedts Juridik
Utgivningsland: Sverige
Utgivningsdatum: 2009
Artikelid: 9789139110521
Antal sidor: 287
Språk: Svenska
Höjd: 242 mm
Vikt: 452 g

»KÖP HÄR
 
BAS Snabbguide 2008. Kontoplan med sökordsregister
Bas Snabbguide 2008

Norstedts Juridik, 2008, Spiralbunden, Svensk

Det här är en framtagen kontotabell för de näringsidkare som numera kan använda förenklade redovisnings- och skatteregler vid redovisning och deklaration. Boken ger en vägledning om vad som ska — respektive inte ska — bokföras och vad som gäller vid skattemässiga transaktioner. Som stöd finns mallar och hjälpblanketter, liksom en konverteringstabell från den större kontotabellen till den mindre. Boken innehåller även Bokföringsnämndens allmänna råd för förenklat årsbokslut.

Förlag: Norstedts Juridik
Utgivningsland: Sverige
Utgivningsdatum: 2008
Artikelid: 9789139109648
Antal sidor: 168
Språk: Svenska
Höjd: 165 mm
Vikt: 456 g

»KÖP HÄR
 

Bokslut och deklaration A-Ö. Sambandet mellan redovisning och beskattning
Bokslut och deklaration A-Ö av Brockert, Mats , Nilsson, Peter

Norstedts Juridik, 2008, Häftad, Svensk

Bokförarens och skatteexpertens bibel, som utförligt och strukturerat visar hur redovisningen och beskattningen är länkade till varandra - från Ackord till Överskjutande skatt.  Boken är bryggan mellan rekommendationer och vägledningar till hur affärshändelserna i aktiebolag, handelsbolag och enskild firma ska noteras i praktiken. Praktiska söksymboler samt förklaringar som hänvisar till lagar och praxis.

Författare: Mats Brockert, Peter Nilsson
Förlag: Norstedts Juridik
Utgivningsland: Sverige
Utgivningsdatum: 2008
Artikelid: 978-913910918-1
Antal sidor: 592
Språk: Svenska
Höjd: 240 mm
Vikt: 922 g

»KÖP HÄR
 

Belöningssystem. Nyckeln till framgång
Belöningssystem

Norstedts Juridik, 2008, häftad bok, Svensk

Utformandet av rätt belöningssystem är en komplicerad uppgift som kräver kompetens inom såväl juridik och ekonomi som management och kommunikation. Boken ger i koncentrerad form en god överblick över hur ett flexibelt system ska kunna skapas. Avtalskonstruktioner samt en rad övnings- och räkneexempel presenteras. Flera bilagor återger reglerna för god sed på aktiemarknaden.

Författare: Raoul Smitt m.fl.
Förlag: Norstedts Juridik
Utgivningsland: Sverige
Utgivningsdatum: 2002
Artikelid: 9789139105732
Antal sidor: 131
Språk: Svenska
Höjd: 240 mm
Vikt: 282 g

»KÖP HÄR
 

   
   
 

Copyright © 2006 - JFS Bokföring