»Hem
  »Ekonomiprogram
  »Bokföringsprogram
  »Redovisningsprogram
  »Faktureringsprogram
  »Administrationsprogram
  »Löneprogram
  »Gratisprogram
  »Datorer
  »Ekonomiböcker
  »Mallar
  »Om oss
  »Länkpartners
  »Nyheter/press
   
  »För E-handel
   
  »Referenser
  »Kontakt
  »FAQ
   
 

Uppdatering - JFS Administration

»Ny databas (HSQL)
»Ny momsrapport år 2007
»Förenklat årsbokslut för K1-bolag
»Nya kontoplaner
»Förändringslogg

Ny databas (HSQL)
Vi har uppgraderat databasen till en SQL-databas, databasen heter HSQL och är en plattformsoberoende SQL-databas. När ni har installerat den nya versionen av programmet kommer en migrering från den gamla databasen till den nya databasen att ske automatiskt när ni startar programmet första gången. Om ni arbetar i nätverk så skall ni första gången starta programmet på värddatorn så att den gamla databasen hittas. Databasen antas ligga i programmappen i katalogen db. Programmet JFS Server ligger nu i mappen "db" istället för i mappen "server".

Migreringen kan ta lång tid, allt beroende på hur stor mängd data som finns i den gamla databasen. Migreringen görs bara en gång dock.

Den nya databasen är säkrare och snabbare vid större datamängder.

Ny momsrapport år 2007
JFS Bokföring och JFS Administration har uppdaterats för år 2007. Skatteverket har förändrat momsrapportens utseende för år 2007 och vi har lagt till den nya momsrapporten, Momsrapport 2007 i våra program.

Vi har lagt upp nya kontoplaner med nya uppdaterade momskoder för att ni skall kunna upprätta momsrapporten för år 2007. Ni kan använda den nya kontoplanen i nästa bokföringsår eller bara uppdatera momskoderna i aktiv kontoplan med hjälp av de nya kontoplanerna, observera dock att vissa konton har lagts till.

Nya konton:

Kontonr Beskrivning Momskod SRU-kod
3011 Momspliktiga uttag, 25% sv MU1 400
3012 Momspliktiga uttag, 12% sv MU2 400
3013 Momspliktiga uttag, 6% sv MU3 400
4061 Inköp varor sv, där köparen är skattskyldig IVIS 500
6904 Tjänsteförvärv från EU-land TFEU 546
6905 Tjänsteförvärv från utl, köpare skattsk. TFFU 546
6906 Tjänsteförvärv från sv, köpare skattsk. ITIS 546

Förenklat årsbokslut för K1-bolag
Från och år 2007 är det möjligt för enskilda näringsidkare med en omsättning som understiger tre miljoner kronor (3 000 000) att upprätta ett förenklat årsbokslut, vi har lagt till det förenklade årsbokslutet i våra program så att ni enkelt kan skriva ut och skicka iväg ett förenklat årsbokslut.

Vi har lagt upp en ny kontoplan med rapportkoder för att ni skall kunna upprätta det förenklade årsbokslutet, kontoplanen heter Bas2007(K1)-Enskild näringsidkare och ni kan ladda hem den här kontoplanen och använda den i nästa bokföringår.

Nya kontoplaner
Ny Kontoplan för "Förenklat årsbokslut" K1-Enskild näringsidkare
Bas2007(K1)-Enskild näringsidkare

Nya kontoplaner anpassade till den nya momsrapporten(2007)
Bas2006(07)-Aktiebolag & Ekonomiska föreningar
Bas2006(07)-Handelsbolag & Kommanditbolag
Bas2006(07)-Enskild näringsidkare
Bas96(07)-Enskild näringsidkare
Bas96(07)-Handelsbolag & Kommanditbolag
Bas96(07)-Aktiebolag & Ekonomiska föreningar

Förändringslogg
-JFS Administration 2.0.5
-Bugg i det förenklade årsbokslutet är fixad, det förenklade årsbokslutet tog inte hänsyn till ingående balanser och eget kapital inkluderade inte upplysningsvärdena.

JFS Administration 2.0.4
- Prestandaförbättringar när det gäller hur beräkningar utförs i programmet, dessa prestandaförbättringar gör att det går snabbare att skapa rapporter, att beräkna saldo för fakturor, att skapa inbetalningar och utbetalningar och att skapa räntefakturor.

- Från och januari 2008 så skall de flesta småföretag redovisa moms kvartalsvis. I företagsinställningarna går det nu att skapa ett standardvärde för redovisning av moms till 3 månader. Om man ändrar standardvärdet till 3 så kommer programmet att föreslå en datumperiod om 3 månader när man skriver ut momsrapporten.

- Den gamla momsrapporten är borttagen och nu finns enbart momsrapport 2007 kvar som numera heter  momsrapport.

- Vi har lagt till en funktion som gör det möjligt för er som användare att rensa ut gamla transaktioner ur databasen. Offerter, ordrar, kundfakturor, kreditfakturor, inbetalningar, avslutade periodfakturor, inköpsordrar, leverantörsfakturor, leverantörskreditfakturor och utbetalningar till och med ett valt datum kan rensas ut.

- Vi har lagt till en möjlighet att i kontoplanen skapa krav för att projekt och/eller resultatenhet måste anges för konton när man registrerar verifikationer.

- Man kan numera lägga till konton när man registrerar verifikationer.

- Nu kan man skapa egna resultatrapporter.

- Mindre buggfixar

JFS Administration 2.0.3
- Buggfixar

JFS Administration 2.0.2
- Buggfix för orderimporten i XML-format, tidigare blev antal alltid 1 i produktraderna när ordrar importerades i XML-format. Det här är åtgärdat nu så att det fungerar som det skall.

- Buggfix för automatfördelning, tidigare så visades en skapad automatfördelning i ett företag i alla företag. Det här är åtgärdat nu så att alla automatfördelningar är företagsspecifika.

- Tabbordningen i alla formulär är förbättrad så att man kan förflyttas sig från ett fält till ett annat med hjälp av "Enter"-tangenten, ej buggfritt dock, det fungerar dåligt när man lämnar en ruta som har uppslagskolumn med "Enter"-tangenten, exempelvis betalningsvillkor, då väljs det första alternativet i listan.

- Öresavrundningen i kundfaktura och kreditfaktura är omgjord så att den fungerar enligt standard. En positiv öresavrundning ökar på fakutabeloppet och en negativ öresavrundning minskar fakturabeloppet. Möjlighet finns nu att stänga av öresavrundningen.

- Nu går det att skapa en periodfaktura och kontantkvitton från ordrar.

- Två nya rapporter har lagts till, projektomsättning och resultatenhetsomsättning, där man kan se omsättningen för projekt och resultatenheter.

JFS Administration 2.0.1
- Migrering till ny databas (HSQL), vi har uppgraderat databasen till en SQL-databas. Den här databasen är säkrare och snabbare vid större datamängder.

- Förbättrad statistik, nu kan man ta ut rapporter på produktomsättning, kundomsättning, inköp från leverantörer, orderingång med mera.

- Automatfördelning, nu går det att lägga till automatfördelningar för konton. Automatfördelningen utförs automatiskt när man bokför på ett konto som har en inställd automatfördelning.

- Inköpsförslag, nu kan man få inköpsförslag på produkter och som behöver beställas och flera insköpsordrar kan utifrån inköpsförslaget skapas automatiskt med bara en knapptryckning.

- E-posta fakturor, nu kan man direkt skicka en offert, order, faktura, kreditfaktura och inköpsorder direkt till kundens eller leverantörens e-post. Dokumentet bifogas som en pdf-fil.

- Standardvillkor är tillagt i företagsinställningarna, har man ställt in standard för betalningsvillkor etc. så kommer dessa fyllas i automatiskt när man skapar en ny kund, en ny faktura etc.

- XML Export/Import, ordrar, produkter och kunder kan exporteras och importeras till och från XML-filer.

- Mindre buggfixar och förbättringar.

JFS Administration 1.3.1
- Nätverk, nu är det möjligt för flera användare att arbeta med JFS Administration samtidigt. Programmet JFS Server följer med i installationen och används för låsning vid skrivning och läsning från databasen. Är testat för upp till 4 samtidiga användare.

- Nu går det att söka efter inbetalningar, offerter, ordrar, fakturor, kreditfakturor, periodfakturor, utbetalningar, inköpsordrar, leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor, både på nummer och namn.

- I huvudboken vid beräkning av ingående saldo togs tidigare inte hänsyn till överstrukna rader, det här är nu fixat.

- Tidigare var man tvungen att ha ett företag och ett bokföringsår öppet för att kunna skapa nya företag och återställa säkerhetskopior, det behöver man nu också.

- Automatisk backup görs nu vid längre tids användning av programmet.

- Vid skapande av faktura från order uppdaterades inte förfallodatum automatiskt tidigare, det gör det nu.

- Ikoner skapas nu även för MAC-användare.

- OCR-teckensnittet följde tidigare inte med vid skapande av pdf-filer vilket gjorde att kodraden inte syntes i pdf-filen. Kodraden på OCR-fakturan justerades också felaktigt på MAC tidigare. Båda dessa problem är nu åtgärdade.

- Ny JRE medföljer Windows och Linux distributionerna, Java 1.6.

JFS Administration 1.2.4
- Förbättrad prestanda och minnesanvändning

- Avaktiverade konton syns inte längre i uppslagskolumner där konton väljs och det går inte att registrera verifikationer utanför aktivt bokföringsår.

- Upphämtningen av standardkonton från företagsinställningarna till inbetalning, leverantörsfaktura och utbetalning fungerar nu så att dessa standardkonton alltid hämtas när en ny inbetalning, leverantörsfaktura och utbetalning skapas.

- Vid konteringar i fakturor i konteringsfliken, i journalen och vid bokföringen av journalen registrerades tidigare blanka rader i konteringen av fakturor. Nu registreras inte några blanka rader i konteringsfliken, i journalen och vid bokföringen av journalen.

- Utbetalningsnummer räknades upp på ett lite konstigt sätt tidigare i leverantörsregistret, nu fungerar uppräkningen av utbetalningsnummer på ett korrekt sätt. Utbetalningsnumret används vid leverantörsbetalningar till utbetalningskort.

- Valutakurs är tillagd i offert, order och inköpsorder för framtida statistikmöjligheter.

- Plus fler mindre buggrättningar


 
 

Copyright © 2006 - JFS Bokföring