»Hem
  »Ekonomiprogram
  »Bokföringsprogram
  »Redovisningsprogram
  »Faktureringsprogram
  »Administrationsprogram
  »Löneprogram
  »Gratisprogram
  »Datorer
  »Ekonomiböcker
  »Mallar
  »Om oss
  »Länkpartners
  »Nyheter/press
   
  »För E-handel
   
  »Referenser
  »Kontakt
  »FAQ
   
 

Uppdatering - JFS Bokföring

»Ny databas (HSQL)
»Ny momsrapport år 2007
»Förenklat årsbokslut för K1-bolag
»Nya kontoplaner
»Förändringslogg

Ny databas (HSQL)
Vi har uppgraderat databasen till en SQL-databas, databasen heter HSQL och är en plattformsoberoende SQL-databas. När ni har installerat den nya versionen av programmet kommer en migrering från den gamla databasen till den nya databasen att ske automatiskt när ni startar programmet första gången. Om ni arbetar i nätverk så skall ni första gången starta programmet på värddatorn så att den gamla databasen hittas. Databasen antas ligga i programmappen i katalogen db. Programmet JFS Server ligger nu i mappen "db" istället för i mappen "server".

Migreringen kan ta lång tid, allt beroende på hur stor mängd data som finns i den gamla databasen. Migreringen görs bara en gång dock.

Den nya databasen är säkrare och snabbare vid större datamängder.

Ny momsrapport år 2007
JFS Bokföring och JFS Administration har uppdaterats för år 2007. Skatteverket har förändrat momsrapportens utseende för år 2007 och vi har lagt till den nya momsrapporten, Momsrapport 2007 i våra program.

Vi har lagt upp nya kontoplaner med nya uppdaterade momskoder för att ni skall kunna upprätta momsrapporten för år 2007. Ni kan använda den nya kontoplanen i nästa bokföringsår eller bara uppdatera momskoderna i aktiv kontoplan med hjälp av de nya kontoplanerna, observera dock att vissa konton har lagts till.

Nya konton:

Kontonr Beskrivning Momskod SRU-kod
3011 Momspliktiga uttag, 25% sv MU1 400
3012 Momspliktiga uttag, 12% sv MU2 400
3013 Momspliktiga uttag, 6% sv MU3 400
4061 Inköp varor sv, där köparen är skattskyldig IVIS 500
6904 Tjänsteförvärv från EU-land TFEU 546
6905 Tjänsteförvärv från utl, köpare skattsk. TFFU 546
6906 Tjänsteförvärv från sv, köpare skattsk. ITIS 546

Förenklat årsbokslut för K1-bolag
Från och år 2007 är det möjligt för enskilda näringsidkare med en omsättning som understiger tre miljoner kronor (3 000 000) att upprätta ett förenklat årsbokslut, vi har lagt till det förenklade årsbokslutet i våra program så att ni enkelt kan skriva ut och skicka iväg ett förenklat årsbokslut.

Vi har lagt upp en ny kontoplan med rapportkoder för att ni skall kunna upprätta det förenklade årsbokslutet, kontoplanen heter Bas2007(K1)-Enskild näringsidkare och ni kan ladda hem den här kontoplanen och använda den i nästa bokföringår.

Nya kontoplaner
Ny Kontoplan för "Förenklat årsbokslut" K1-Enskild näringsidkare
Bas2007(K1)-Enskild näringsidkare

Nya kontoplaner anpassade till den nya momsrapporten(2007)
Bas2006(07)-Aktiebolag & Ekonomiska föreningar
Bas2006(07)-Handelsbolag & Kommanditbolag
Bas2006(07)-Enskild näringsidkare
Bas96(07)-Enskild näringsidkare
Bas96(07)-Handelsbolag & Kommanditbolag
Bas96(07)-Aktiebolag & Ekonomiska föreningar

Förändringslogg
-JFS Bokföring 2.0.5
-Bugg i det förenklade årsbokslutet är fixad, det förenklade årsbokslutet tog inte hänsyn till ingående balanser och eget kapital inkluderade inte upplysningsvärdena.

JFS Bokföring 2.0.4
- Från och januari 2008 så skall de flesta småföretag redovisa moms kvartalsvis. I företagsinställningarna går det nu att skapa ett standardvärde för redovisning av moms till 3 månader. Om man ändrar standardvärdet till 3 så kommer programmet att föreslå en datumperiod om 3 månader när man skriver ut momsrapporten.

- Den gamla momsrapporten är borttagen och nu finns enbart momsrapport 2007 kvar som numera heter  momsrapport.

- Vi har lagt till en möjlighet att i kontoplanen skapa krav för att projekt och/eller resultatenhet måste anges för konton när man registrerar verifikationer.

- Man kan numera lägga till konton när man registrerar verifikationer.

- Nu kan man skapa egna resultatrapporter.

- Mindre buggfixar

JFS Bokföring 2.0.3
- Buggfixar

JFS Bokföring 2.0.2
- Buggfix för automatfördelning, tidigare så visades en skapad automatfördelning i ett företag i alla företag. Det här är åtgärdat nu så att alla automatfördelningar är företagsspecifika.

JFS Bokföring 2.0.1
- Migrering till ny databas (HSQL), vi har uppgraderat databasen till en SQL-databas. Den här databasen är säkrare och snabbare vid större datamängder.

- Automatfördelning, nu går det att lägga till automatfördelningar för konton. Automatfördelningen utförs automatiskt när man bokför på ett konto som har en inställd automatfördelning.

- Mindre buggfixar och förbättringar.

JFS Bokföring 1.2.1
- Nätverk, nu är det möjligt för flera användare att arbeta med JFS Bokföring samtidigt. Programmet JFS Server följer med i installationen och används för låsning vid skrivning och läsning från databasen. Är testat för upp till 4 samtidiga användare.

- I huvudboken vid beräkning av ingående saldo togs tidigare inte hänsyn till överstrukna rader, det här är nu fixat.

- Tidigare var man tvungen att ha ett företag och ett bokföringsår öppet för att kunna skapa nya företag och återställa säkerhetskopior, det behöver man nu också.

- Automatisk backup görs nu vid längre tids användning av programmet.

- Ikoner skapas nu även för MAC-användare.

- Ny JRE medföljer Windows och Linux distributionerna, Java 1.6

JFS Bokföring 1.1.4
- Förbättrad prestanda och minnesanvändning

- Avaktiverade konton syns inte längre i uppslagskolumner där konton väljs och det går inte att registrera verifikationer utanför aktivt bokföringsår.

JFS Bokföring 1.1.3
- Import och Export av konteringsmallar från och till Excel
- Import och Export av verifikationer från och till Excel

JFS Bokföring 1.1.2
- SIE-exporten rättad, sätter alltid datum till (ÅÅÅÅ-MM-DD) vid export. Tidigare berodde datumformatet på operativsystemets datumformat.

- SIE-importen rättad, nu är det möjligt att importera belopp om bara ören som skrivs som (.50) istället för det vanliga (0,50).

- SIE-Exporten och SIE-Importen rättad med hänsyn till Resultatbudet, #PBUDGET, kreditbelopp anges med negativa tal och debetbelopp med positiva.

- Förändringar i menyn, rapporter ligger under ”Bokföring” istället för som egen toppmeny.


- Ny momsrapport för år 2007 är tillagd

- Rapport för förenklat årsbokslut är tillagd.

- I Kontoplaner och ”Ändra kontoplan för aktivt år” går det inte längre att lägga till två konton med samma kontonummer. En ny knapp är tillagd ”Radera konton” för att man lättare skall kunna ta bort konton. Uppdateringen av momskoder, SRU-koder och rapportkoder sköts nu med hjälp av en knapp och kryssrutor.

- Nu går det att välja projekt och resultatenhet vid utskrift av huvudboken.

- JFS Bokföring är anpassat till Windows Vista och Windows XP-64 bitars operativsystem.


 
 

Copyright © 2006 - JFS Bokföring