»Hem
  »Ekonomiprogram
  »Bokföringsprogram
  »Redovisningsprogram
  »Faktureringsprogram
  »Administrationsprogram
  »Löneprogram
  »Gratisprogram
  »Datorer
  »Ekonomiböcker
  »Mallar
  »Om oss
  »Länkpartners
  »Nyheter/press
   
  »För E-handel
   
  »Referenser
  »Kontakt
  »FAQ
   
 

Hantera omvänd skatt inom byggsektorn

Från och med den 1 Juli 2007 är det omvänd skattskyldighet vid försäljning av byggtjänster. Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen av byggtjänster som skall redovisa momsen istället för säljaren. Omvänd skatt inom byggsektorn innebär att företag som säljer byggtjänster till andra företag skall fakturera kunderna utan att lägga på utgående moms. Ett företag inom byggsektorn som säljer byggtjänster till en privatperson skall lägga på vanlig utgående moms om 25% på totalt fakturabelopp. Omvänd skattskyldighet gäller alltså bara vid försäljning av byggtjänster till andra företag, vid försäljning av byggtjänster till privatpersoner behandlas försäljningen som tidigare när det gäller moms och redovisning av moms.

Ett företag som säljer byggtjänster kan i sitt produktregister lägga till stjärnor "*" i slutet av produktbeskrivningen för de produkter som omfattas av omvänd skatt. På fakturan skall företag inom byggsektorn lägga till texten, "*Omvänd skattskyldighet för byggtjänster tillämpas", som frivillig fakturatext. Stjärnan visar vilka produkter på fakturan som omfattas av omvänd skatt inom byggsektorn. Fakturatexten kan läggas till i "Företagsinställningar (Ändra företag)" vid "4.Standartexter" för "Kundfaktura". Omsättningen av byggtjänster där omvänd skattskyldighet tillämpas skall redovisas i momsrapporten vid punkten "41. Försäljning när köparen är skatteskyldig i Sverige" och momskoden "OMSS" skall därför användas för denna typ av försäljning. Vid inköp av byggtjänster där omvänd skattskyldighet för byggtjänster tillämpas skall tjänsteinköpet bokföras på ett kostnadskonto med momskod "ITIS", utgående moms och ingående moms skall beräknas med 25% på beloppet och redovisas på ett konto för utgående moms med momskod "U1MI" och på ett konto för ingående moms med momskod "I". Inköp av byggtjänster där omvänd skattskyldighet tillämpas skall redovisas i momsrapporten under punkten "24. Inköp av tjänster i Sverige" och momskod "ITIS" skall användas för denna typ av inköp.

»Bokföra försäljning av byggtjänster
»Bokföra inköp av byggtjänster

 

Copyright © 2006 - JFS Bokföring