»Hem
  »Ekonomiprogram
  »Bokföringsprogram
  »Redovisningsprogram
  »Faktureringsprogram
  »Administrationsprogram
  »Löneprogram
  »Gratisprogram
  »Datorer
  »Ekonomiböcker
  »Mallar
  »Om oss
  »Länkpartners
  »Nyheter/press
   
  »För E-handel
   
  »Referenser
  »Kontakt
  »FAQ
   
 

Källkoden till JFS Programmen släpps fri under GPL och lämnas över till OSU

Då det har funnits intresse från vissa användare och förhoppningar om att "Open Source Utvecklare" vill vidareutveckla programmen i JFS-Serien har vi nu släppt källkoden fri i ett "Open Source" projekt.

Källkoden i original finns att ladda hem på projektets hemsida under "Download" och en utvecklare måste förbereda koden och publicera denna i CVS eller liknande.

Begränsningar
För att kunna arbeta med källkoden måste man ha programmet IntelliJ IDEA (http://www.jetbrains.com/idea) och för att kunna skapa installationsfiler måste man ha programmet Install4j (http://www.ej-technologies.com/products/install4j/overview.html).

Ni kan nå projektet på nedanstående adress:
http://sourceforge.net/projects/jfsaccounting

 

Copyright © 2006 - JFS Bokföring