Header Verifikationer

Den här rapporten listar alla verifikationer mellan två datum eller mellan två olika verifikationsnummer.

När ni ska skriva ut verifikationslistan kan ni välja startnummer och slutnummer för verifikationsnummer, start- och slutdatum för datum eller alla verifikationer. Verifikationslistan filtreras sedan efter era val av verifikationsnummer eller datum.

I rapportens fot summeras beloppen i debet och kredit kolumnerna.

Följande fält finns i den här rapporten:


Nummer
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad verifikation enligt en obruten nummerserie som börjar med 1 för varje nytt bokföringsår och ökar med 1 för varje ny verifikation.

Datum
Här visas datumet för den underliggande verifikationen.

Text
Här visas en text som beskriver den affärshändelse som den underliggande verifikationen utgör.

Konto
Här visas de kontonummer som har angivits när verifikationen registrerades.

Beskrivning
Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på kontot.

Projekt
Här visas projektet som har registrerats för framförvarande konto.

Resultatenhet
Här visas resultatenheten som har registrerats för framförvarande konto.

Debet
Här visas ett monetärt belopp som har registrerats för framförvarande konto.

Kredit
Här visas ett monetärt belopp som har registrerats för framförvarande konto.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida