Header Leverantörsfakturajournal

Den här rapporten listar leverantörsfakturor mellan två datum och visar hur varje leverantörsfaktura kommer att bokföras och hur de bidrar till den totala bokföringsposten i bokföringsunderlaget på sista sidan i den här rapporten.

När ni ska skriva ut leverantörsfakturajournalen kan ni välja startdatum och slutdatum för fakturadatum för att få med alla icke bokförda leverantörsfakturor under vald period i leverantörsfakturajournalen. Leverantörsfakturajournalen används för att bokföra flera leverantörsfakturor under en månad automatiskt i en verifikation.

I leverantörsfakturajournalen är det viktigt att kontrollera leverantörsfakturornas nummerserie, att det inte finns några luckor i nummerserien, så att inte vissa leverantörsfakturor utelämnas i bokföringen. Ni bör även kontrollera att rätt kontonummer har använts vid bokföring av leverantörsfakturorna, ni kan ändra konteringen för de enskilda leverantörsfakturorna tills leverantörsfakturajournalen med aktuella leverantörsfakturor har godkänts och bokförts.

När ni har skrivit ut leverantörsfakturajournalen kommer ni få en fråga om ni vill godkänna och bokföra leverantörsfakturajournalen, om ni svarar "Ja" på den här frågan så kommer leverantörsfakturajournalen bokföras automatiskt enligt bokföringsunderlaget. Bokföringsunderlaget utgör en verifikation för konteringen.

Följande sidor och fält finns i den här rapporten:


Leverantörsfakturajournal
Faktura nr
Här visas ett unikt internt löpnummer för varje registrerad leverantörsfaktura.

Leverantörs nr
Här visas Leverantörsnumret på den leverantör som har skapat leverantörsfakturan.

Leverantörsnamn
Här visas leverantörens företagsnamn.

Datum
Här visas datumet då leverantörsfakturan skapades och utfärdades.

Valuta
Här visas leverantörsfakturans valuta.

Konto nr
Här visas de kontonummer som anges under leverantörsfakturans konteringsflik.

Beskrivning
Här visas kontobeskrivningen för framförvarande kontonummer.

Debet
Här visas ett monetärt belopp som har registrerats för framförvarande konto i leverantörsfakturan.

Kredit
Här visas ett monetärt belopp som har registrerats för framförvarande konto i leverantörsfakturan.

Projekt
Här visas projektet som har registrerats för framförvarande konto i leverantörsfakturan.

Resultatenhet
Här visas resultatenheten som har registrerats för framförvarande konto i leverantörsfakturan.

Totalsumma
Här visas leverantörsfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i leverantörsfakturans valuta.

Varav moms
Här visas leverantörsfakturans totala monetära värde för mervärdesskatt angivet i leverantörsfakturans valuta.

Valutakurs
Här visas leverantörsfakturans valutakurs, valutakursen visas som hur många enheter av redovisningsvalutan ni måste betala för en enhet av valutan som är angiven i leverantörsfakturan.

Totalt redovisningsvaluta
Här visas leverantörsfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i redovisningsvalutan, det här värdet beräknas genom att "Totalsumma" multipliceras med "Valutakurs".

Bokföringsunderlag
Konto
Här visas de kontonummer som ska användas vid bokföring av leverantörsfakturajournalen.

Beskrivning
Här visas kontobeskrivningen för framförvarande kontonummer.

Projekt
Här visas projektet som skall bokföras för framförvarande konto.

Resultatenhet
Här visas resultatenheten som skall bokföras för framförvarande konto.

Debet
Här visas ett monetärt belopp som skall bokföras för framförvarande konto.

Kredit
Här visas ett monetärt belopp som skall bokföras för framförvarande konto.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida