Header Leverantörskreditfakturalista

Den här rapporten listar alla leverantörskreditfakturor för alla leverantörer eller en specifik leverantör under hela perioden eller mellan två datum.

När ni ska skriva ut leverantörskreditfakturalistan kan ni välja om ni vill skriva ut alla leverantörskreditfakturor för alla leverantörer genom att inte kryssa i någon av rutorna för leverantör eller datum, eller för en specifik leverantör och/eller mellan ett start- och slutdatum för kreditfakturadatum. Leverantörsreditfakturalistan filtreras sedan enligt era val.

Följande fält finns i den här rapporten:


Kreditfaktura nr
Här visas ett unikt internt löpnummer för varje registrerad leverantörskreditfaktura.

Leverantörsnr
Här visas leverantörsnumret för den leverantör som leverantörskreditfakturan är skapad för.

Leverantörsnamn
Här visas leverantörens företagsnamn.

Krediterar
Här visas det interna unika löpnumret på den leverantörsfaktura som har blivit krediterad av den här leverantörskreditfakturan.

Valuta
Här visas leverantörskreditfakturans valuta.

Datum
Här visas datumet då leverantörskreditfakturan skapades och utfärdades.

Produkt nr
Här visas ett unikt nummer för de produkter som ingår i leverantörskreditfakturan och som finns upplagda i produktregistret. Saknas ett produktnummer beror det på att produkten inte finns upplagd i produktregistret.

Beskrivning
Här visas produktens namn eller beskrivning enligt leverantörskreditfakturan.

Inköpspris
Här visas produktens inköpspris per enhet exklusive moms angivet i leverantörskreditfakturans valuta.

Antal
Här visas antalet enheter av produkten som ingår i leverantörskreditfakturan.

Radsumma
Här visas produktradens totala monetära värde exklusive moms angivet i leverantörskreditfakturans valuta. Radsumma beräknas på inköpspris och antal för produkten.

Fakturasumma
Här visas leverantörskreditfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i leverantörskreditfakturans valuta.

Varav moms
Här visas leverantörskreditfakturans totala monetära värde för mervärdesskatt angivet i leverantörskreditfakturans valuta.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida