Header Ordrar

I JFS Administration kan ni skapa ordrar, en order är en beställning från kund som skall levereras och faktureras.

Ordrar listas under två flikar "Alla" och "Ej fakturerade". Under fliken "Alla" visas alla ordrar och under fliken "Ej fakturerade" visas de ordrar som ännu inte har någon faktura kopplad till sig.

De ordrar som inte levereras och faktureras helt och hållet kan kopieras för att genom orderkopian skapa en så kallad restorder.

Tryck på knappen "Skapa ny order" för att registrera en ny order. Markera en order och tryck på knappen "Ändra vald order" eller dubbelklicka på en order för att ändra en order. Markera en order och tryck på knappen "Skapa kopia av order" för att kopiera en order med all data som finns sparad för denna. Ni kan automatiskt skapa en faktura från en eller flera ordrar genom att markera en eller flera ordrar och trycka på knappen "Skapa faktura för valda ordrar". Om ni skapar en faktura automatiskt från flera ordrar måste dessa ordrar vara till samma kund, ni kan sortera kolumnen för kundnummer eller kundnamn genom att klicka på kolumnetiketten för kundnummer eller kundnamn. Ni tar bort en order genom att markera ordern i listan över ordrar och trycka på knappen "Radera valda ordrar".

Ni skriver ut en eller flera orderbekräftelser genom att markera en eller flera ordrar i listan över ordrar och trycka på knappen "Skriv ut ordrar" och välja "Orderbekräftelse". Ni skriver ut en eller flera följesedlar genom att markera en eller flera ordrar i listan över ordrar och trycka på knappen "Skriv ut ordrar" och välja "Följesedel". Ni skriver ut en eller flera plocklistor genom att markera en eller flera ordrar i listan över ordrar och trycka på knappen "Skriv ut ordrar" och välja "Plocklista". Ni skriver ut en orderlista genom att trycka på knappen "Skriv ut ordrar" och välja "Orderlista".

Följande fält finns i listan över ordrar:


Bild
Här visas en bild om orderbekräftelsen har blivit utskriven.

Ordernr
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en order.

Kundnummer
Här visas kundnumret för den kund som ordern är skapad för.

Kundnamn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn.

Orderdatum
Här visas datumet då ordern skapades och utfärdades.

Nettosumma
Här visas orderns totala monetära värde exklusive moms i efterföljande valuta.

Valuta
Här visas orderns valuta.

Leveranstid
Här visas beräknad leveranstid eller beräknat leveransdatum för produkterna i ordern.

Faktura
Här visas fakturanumret på den faktura som har blivit skapad utifrån den här ordern.

Inköpsorder
Här visas inköpsordernumret på den inköpsorder som har blivit skapad utifrån den här ordern.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida