Header SIE Export

Ni kan exportera er räkenskapsinformation till en fil enligt det standardiserade SIE-formatet. De filer som ni har exporterat i SIE-format kan läsas in (importeras) av andra program, exempelvis bokförings-, deklarations- och bokslutsprogram.

SIE-exporten kan göras i fyra olika filtyper som innehåller olika bokföringsinformation. När ni vill exportera bokföringsinformation till en fil enligt det standardiserad SIE-formatet trycker ni på "Företagsexport" och "SIE" i menyn "Arkiv" och väljer vilken bokföringsinformation som ni vill exportera.

Följande alternativ finns för SIE-export:


SIE 1 – Årssaldon.
Den här typen av fil innehåller ingående och utgående balanser för samtliga konton i kontoplanen.

SIE 2 – Periodsaldon
Den här typen av fil innehåller all information från SIE 1 och månadsvisa saldoförändringar för samtliga konton.

SIE 3 – Objektsaldon
Den här typen av fil innehåller samma information som SIE 2, men saldon förekommer även på objektnivå på resultatenheter och projekt.

SIE 4 – Transaktioner
Den här typen av fil innehåller kontoplan, ingående balanser, utgående balanser, projekt, resultatenheter, periodsaldon, budget och verifikationerna för aktivt bokföringsår. De här filerna kan importeras av bokföringsprogram.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida