Header Inköpsorder

Den här rapporten visar en inköpsorder. En inköpsorder är en beställning till leverantör på produkter och tjänster som ert företag vill få levererade eller utförda.

Ni skriver ut en inköpsorder genom att markera önskad inköpsorder i listan över inköpsordrar och trycka på knappen "Skriv ut inköpsordrar" och därefter välja "Inköpsorder". En inköpsorder kan skrivas ut på både svenska och engelska.

Följande fält finns i den här rapporten:


Ordernummer
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en inköpsorder.

Orderdatum
Här visas datumet då inköpsordern skapades och utfärdades.

Vår leveransadress
Här visas leveransadressen enligt inköpsordern, den adress dit leverantören skall skicka produkterna.

Er adress
Här visas leverantörens adress enligt inköpsordern, den adress dit inköpsordern skall skickas.

Vår kontakt
Här visas ert företags kontaktperson när det gäller frågor rörande den här inköpsordern.

Leveransvillkor
Här visas leveransvillkoret för inköpsordern, leveransvillkoret anger vem som ansvarar för leveransen mellan olika punkter på leveransrutten och vem som står för fraktkostnaden.

Leveranssätt
Här visas leveranssättet för inköpsordern, leveranssättet anger på vilket sätt och med vilket transportmedel produkterna levereras till ert företag.

Betalningsvillkor
Här visas betalningsvillkoret för inköpsordern, betalningsvillkoret anger kredittiden för när leverantörsfakturan skall betalas efter dess utfärdande.

Er kontakt
Här visas leverantörens kontaktperson när det gäller frågor rörande den här inköpsordern.

Beräknad leverans
Här visas en beräknad leveranstid eller ett beräknat leveransdatum för produkterna i inköpsordern.

Ert art nr
Här visas leverantörens artikelnummer för de produkter som ingår i inköpsordern.

Produkt nr
Här visas ett unikt nummer för de produkter som ingår i inköpsordern och som finns upplagda i produktregistret. Saknas ett produktnummer beror det på att produkten inte finns upplagd i produktregistret.

Beskrivning
Här visas produktens namn eller beskrivning enligt inköpsordern.

Inköpspris
Här visas produktens inköpspris per enhet exklusive moms angivet i inköpsorderns valuta.

Antal
Här visas antalet enheter av produkten som ingår i inköpsordern.

Radsumma
Här visas produktradens totala monetära värde exklusive moms angivet i inköpsorderns valuta. Radsumma beräknas på inköpspris och antal för produkten.

Totalt
Här visas inköpsorderns totala monetära värde exklusive moms angivet i inköpsorderns valuta.

Inköpsordertext
Här visas en frivillig text eller ett meddelande till leverantören för inköpsordern.

Företagsnamn
Här visas ert företags företagsnamn enligt företagsinställningarna.

Adress
Här visas ert företags postadress enligt företagsinställningarna.

Adress2
Här visas ert företags andra rad för postadress enligt företagsinställningarna.

Postnummer
Här visas ert företags postnummer enligt företagsinställningarna.

Postort
Här visas ert företags postort enligt företagsinställningarna.

Land
Här visas ert företags land enligt företagsinställningarna.

Telefon
Här visas ert företags huvudsakliga telefonnummer enligt företagsinställningarna.

Fax
Här visas ert företags faxnummer enligt företagsinställningarna.

Säte
Här visas orten för ert företags säte (orten för huvudkontoret) enligt företagsinställningarna, måste anges om ert företag är en filial.

E-post
Här visas ert företags e-postadress enligt företagsinställningarna.

Hemsida
Här visas ert företags Internetadress för hemsida enligt företagsinställningarna.

Org nr
Här visas ert företags organisationsnummer enligt företagsinställningarna.

VAT-nr
Här visas ert företags momsregistreringsnummer (VAT-nummer) enligt företagsinställningarna.

Plusgiro
Här visas ert företags plusgironummer enligt företagsinställningarna.

Bankgiro
Här visas ert företags bankgironummer enligt företagsinställningarna.

Bank
Här visas ert företags bank för ert internationella bankkonto(IBAN) enligt företagsinställningarna.

BIC
Här visas ert företags identifieringskod för banken där ni har ert internationella bankkonto (IBAN) enligt företagsinställningarna.

IBAN
Här visas ert företags internationella bankkontonummer(IBAN) enligt företagsinställningarna.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida