Header Inköpsorderlista

Den här rapporten listar alla inköpsordrar eller bara ej fakturerade inköpsordrar för alla leverantörer eller en specifik leverantör under hela perioden eller mellan två datum.

När ni ska skriva ut inköpsorderlistan kan ni välja om ni vill skriva ut alla inköpsordrar eller ej fakturerade inköpsordrar, ni kan också välja att skriva ut inköpsorderlistan för en specifik leverantör och/eller mellan ett start- och slutdatum för orderdatum. Inköpsorderlistan filtreras sedan enligt era val.

Följande fält finns i den här rapporten:


Order nr
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad inköpsorder.

Leverantörsnr
Här visas leverantörsnumret för den leverantör som inköpsordern är skapad till.

Leverantörsnamn
Här visas leverantörens företagsnamn.

Valuta
Här visas inköpsorderns valuta.

Datum
Här visas datumet då inköpsordern skapades och utfärdades.

Produkt nr
Här visas ett unikt nummer för de produkter som ingår i inköpsordern och som finns upplagda i produktregistret. Saknas ett produktnummer beror det på att produkten inte finns upplagd i produktregistret.

Leverantörens art nr
Här visas leverantörens artikelnummer för de produkter som ingår i inköpsordern.

Beskrivning
Här visas produktens namn eller beskrivning enligt inköpsordern.

Inköpspris
Här visas produktens inköpspris per enhet exklusive moms angivet i inköpsorderns valuta.

Antal
Här visas antalet enheter av produkten som ingår i inköpsordern.

Radsumma
Här visas produktradens totala monetära värde exklusive moms angivet i inköpsorderns valuta. Radsumma beräknas på inköpspris och antal för produkten.

Ordersumma
Här visas inköpsorderns totala monetära värde exklusive moms angivet i inköpsorderns valuta.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida