Header Produktomsättning

I den här rapporten kan ni se omsättningen per produkt och månad men även omsättning per produkt över hela den valda perioden.

Ni kan välja ut produkter för rapporten genom att markera en eller flera produkter i listan över produkter och sedan trycka på knappen "Skriv ut produkter" och välja produktomsättning. Ni kan också skriva ut rapporten för alla produkter. Omsättningen är angiven exklusive moms i redovisningsvalutan.

Följande fält finns i den här rapporten:


Produkt Nr
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en produkt.

Beskrivning
Här visas en beskrivande text för produkten.

Månad
Här listas de månader som inbegrips i den valda perioden vid utskrift.

Per månad
Här visas produktens omsättning för månaden.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida