Header Orderlista

Den här rapporten listar alla ordrar eller bara ej fakturerade ordrar för alla kunder eller en specifik kund under hela perioden eller mellan två datum.

När ni ska skriva ut orderlistan kan ni välja om ni vill skriva ut alla ordrar eller ej fakturerade ordrar, ni kan också välja att skriva ut orderlistan för en specifik kund och/eller mellan ett start- och slutdatum för orderdatum. Orderlistan filtreras sedan enligt era val.

Följande fält finns i den här rapporten:


Order nr
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad order.

Kund nr
Här visas kundnumret för den kund som ordern är skapad för.

Kundnamn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn.

Valuta
Här visas orderns valuta.

Datum
Här visas datumet då ordern skapades och utfärdades.

Produkt nr
Här visas ett unikt nummer för de produkter som ingår i ordern och som finns upplagda i produktregistret. Saknas ett produktnummer beror det på att produkten inte finns upplagd i produktregistret.

Beskrivning
Här visas produktens namn eller beskrivning enligt ordern.

Enhetspris
Här visas produktens försäljningspris per enhet exklusive moms angivet i orderns valuta.

Antal
Här visas antalet enheter av produkten som ingår i ordern.

Rabatt
Här visas rabatten i procent för produkten enligt ordern.

Radsumma
Här visas produktradens totala monetära värde exklusive moms angivet i orderns valuta. Radsumma beräknas på enhetspris, antal och rabatt för produkten.

Ordersumma
Här visas orderns totala monetära värde exklusive moms angivet i orderns valuta.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida