Header OCR-faktura

Den här rapporten visar en OCR-faktura. En OCR-faktura är en vanlig faktura med en OCR avi som är optiskt läsbar.

För att kunna börja skicka OCR-fakturor behöver ni ett avtal med er bank om Bankgiro inbetalningar hos Bankgirocentralen. Ni får svara på ett antal frågor, bland annat om OCR-referenskontroll, det vill säga hur hård kontroll som skall göras av OCR-numret när kunderna betalar er OCR-faktura.

I JFS Administration består ett OCR-nummer av fakturanummer, en variabel längdsiffra och en checksiffra. När ni har avtal om Bankgiro inbetalningar får ni ett kundnummer av Bankgirocentralen.

För att kunna skriva ut OCR-fakturor behöver ni köpa färdigtryckta OCR-blanketter, dessa kan ni beställa av er bank och ni behöver även en laserskrivare för att trycket skall bli läsbart samt för att kodraden skall hamna rätt. En OCR-faktura kan skrivas ut på både svenska och engelska.

Följande fält finns i den här rapporten:


Fakturanummer
Här visas ett fakturans OCR-nummer, visas även i kodraden på OCR-avin.

Fakturadatum
Här visas datumet då kundfakturan skapades och utfärdades.

Leveransadress
Här visas kundens leveransadress enligt kundfakturan, den adress dit produkterna skall skickas.

Fakturaadress
Här visas kundens fakturaadress enligt kundfakturan, den adress dit kundfakturan skall skickas.

Vår kontakt
Här visas ert företags kontaktperson när det gäller frågor rörande den här kundfakturan.

Leveransvillkor
Här visas leveransvillkoret för kundfakturan, leveransvillkoret anger vem som ansvarar för leveransen mellan olika punkter på leveransrutten och vem som står för fraktkostnaden.

Leveranssätt
Här visas leveranssättet för kundfakturan, leveranssättet anger på vilket sätt och med vilket transportmedel produkterna levereras till kunden.

Betalningsvillkor
Här visas betalningsvillkoret för kundfakturan, betalningsvillkoret anger kredittiden för när en kundfaktura skall betalas efter dess utfärdande.

Dröjsmålsränta
Här visas dröjsmålsräntan för kundfakturan, dröjsmålsräntan anger med vilken räntesats på årsbasis ränta ska beräknas och faktureras vid sen betalning av kundfakturan.

Ert kundnummer
Här visas kundnumret för den kund som kundfakturan är skapad för.

Er kontakt
Här visas kundens kontaktperson när det gäller frågor rörande den här kundfakturan.

Ert ordernummer
Här visas kundens order- eller avtalsnummer så att kunden kan knyta kundfakturan från ert företag till sin egen beställning eller till ett avtal mellan ert företag och kunden.

Ert VAT-nummer
Här visas kundens momsregistreringsnummer (Value Added Tax-number).

Förfallodatum
Här visas datumet då kundfakturan förfaller till betalning, datumet då kundfakturan ska vara betald.

Produkt nr
Här visas ett unikt nummer för de produkter som ingår i kundfakturan och som finns upplagda i produktregistret. Saknas ett produktnummer beror det på att produkten inte finns upplagd i produktregistret.

Beskrivning
Här visas produktens namn eller beskrivning enligt kundfakturan.

Enhetspris
Här visas produktens försäljningspris per enhet exklusive moms angivet i kundfakturans valuta.

Antal
Här visas antalet enheter av produkten som ingår i kundfakturan.

Rabatt
Här visas rabatten i procent för produkten enligt kundfakturan.

Radsumma
Här visas produktradens totala monetära värde exklusive moms angivet i kundfakturans valuta. Radsumman beräknas på enhetspris, antal och rabatt för produkten.

Nettosumma
Här visas kundfakturans totala monetära värde exklusive moms angivet i kundfakturans valuta.

Moms 1
Här visas kundfakturans totala monetära värde för mervärdesskatt enligt momskod 1 i kundfakturans valuta.

Moms 2
Här visas kundfakturans totala monetära värde för mervärdesskatt enligt momskod 2 i kundfakturans valuta.

Moms 3
Här visas kundfakturans totala monetära värde för mervärdesskatt enligt momskod 3 i kundfakturans valuta.

Avrundning
Här visas kundfakturans öres- och kronutjämning angivet i kundfakturans valuta.

ATT BETALA
Här visas kundfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i kundfakturans valuta med justering för avrundning. Det är det här beloppet som kunden skall betala in till ert företag enligt den här kundfakturan.

Fakturatext
Här visas en frivillig text eller ett meddelande till kunden för kundfakturan.

Företagsnamn
Här visas ert företags företagsnamn enligt företagsinställningarna.

Adress
Här visas ert företags postadress enligt företagsinställningarna.

Adress2
Här visas ert företags andra rad för postadress enligt företagsinställningarna.

Postnummer
Här visas ert företags postnummer enligt företagsinställningarna.

Postort
Här visas ert företags postort enligt företagsinställningarna.

Land
Här visas ert företags land enligt företagsinställningarna.

Telefon
Här visas ert företags huvudsakliga telefonnummer enligt företagsinställningarna.

Fax
Här visas ert företags faxnummer enligt företagsinställningarna.

Säte
Här visas orten för ert företags säte (orten för huvudkontoret) enligt företagsinställningarna, måste anges om ert företag är en filial.

E-post
Här visas ert företags e-postadress enligt företagsinställningarna.

Hemsida
Här visas ert företags Internetadress för hemsida enligt företagsinställningarna.

Org nr
Här visas ert företags organisationsnummer enligt företagsinställningarna.

VAT-nr
Här visas ert företags momsregistreringsnummer (VAT-nummer) enligt företagsinställningarna.

Plusgiro
Här visas ert företags plusgironummer enligt företagsinställningarna.

Bankgiro
Här visas ert företags bankgironummer enligt företagsinställningarna.

Bank
Här visas ert företags bank för ert internationella bankkonto(IBAN) enligt företagsinställningarna.

BIC
Här visas ert företags identifieringskod för banken där ni har ert internationella bankkonto (IBAN) enligt företagsinställningarna.

IBAN
Här visas ert företags internationella bankkontonummer(IBAN) enligt företagsinställningarna.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida