Header Nätverksinställningar

I nätverksinställningar skriver man in ip-adressen till eller datornamnet för värddatorn som kör JFS Server. Ip-adressen och datornamnet för värddatorn står i huvudfönstret för JFS Server då det här programmet är igång. JFS Server måste vara igång för att man skall kunna arbeta i nätverk, om JFS Server avslutas när klientdatorer är anslutna till JFS Server måste klientprogrammen stängas ned och JFS Server startas om.

JFS Server handhar anslutningar till databasen och sköter låsning vid skrivning och läsning samt postlåsning.Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida