Header Lista fakturor för vald periodfaktura

Ni kan titta på alla kundfakturor som skall skapas för en periodfaktura genom att markera periodfakturan i listan över periodfakturor och trycka på knappen "Lista fakturor för vald periodfaktura".

Följande fält finns i när ni skall se de fakturor som skall skapas för en periodfaktura:


Nummer
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en periodfaktura.

Första faktureringsdatum
Här visas datumet då första kundfakturan skall skapas och utfärdas för periodfakturan.

Nästa faktureringsdatum
Här visas datumet då nästa kundfaktura skall skapas och utfärdas för periodfakturan.

Beskrivning
Här visas en beskrivning för periodfakturan.

Fakturaintervall i månader
Här visas en siffra som anger efter hur många månader nästkommande kundfaktura skall skapas och utfärdas.

Antal fakturor
Här visas det antal kundfakturor som skall skapas för den här periodfakturan.

Fakturerad
Här visas huruvida en kundfaktura har skapats för den planerade kundfakturan. Ett kryss i rutan visar på att en kundfaktura har skapats för den planerade kundfakturan.

Fakturanr
Här uppräknas ett unikt nummer för varje planerad kundfaktura i periodfakturan, dessa nummer har ingen koppling till de verkliga fakturanummer som sätts när kundfakturorna verkligen skapas.

Fakturadatum
Här visas datumet då den planerade kundfakturan skall faktureras.

Förfallodatum
Här visas den planerade kundfakturans förfallodatum om kundfakturan skapas på planerat fakturadatum. Förfallodatum uppdateras efter det att den första kundfakturan har skapats för periodfakturan.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida