Header Kundfordran

Den här rapporten listar alla obetalda (ej slutbetlda) kundfakturor vid ett av ert valt reskontradatum eller slutdatum.

När ni skriver ut den här rapporten skriver ni in eller väljer ett reskontradatum för att få fram aktuell kundfordran vid denna tidpunkt och alla icke slutbetalda kundfakturor som ingår i det här totalbeloppet för kundfordran. Den här rapporten är ett utmärkt underlag för avstämning av konton för kundfordran i bokföringen.

Följande fält finns i den här rapporten:


Faktura nr
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad kundfaktura.

Kund nr
Här visas kundnumret för den kund som kundfakturan är skapad för.

Kundnamn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn.

Datum
Här visas datumet då kundfakturan skapades och utfärdades.

Fakturabelopp
Här visas kundfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i kundfakturans valuta.

Saldo
Här visas kvarvarande saldo för kundfakturan i kundfakturans valuta vid reskontradatum. Saldot beräknas som "Fakturabelopp" minus summan av krediteringar och inbetalningar för kundfakturan.

Valuta
Här visas kundfakturans valuta.

Kundfordran
Här visas kundfakturans saldo angivet i redovisningsvalutan vid reskontradatum.

Summa kundfordran
Här visas total kundfordran vid reskontradatum, beräknas som summan av "Kundfordran" för alla listade kundfakturor i rapporten.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida