Header Fakturalista

Den här rapporten listar alla kundfakturor, obetalda kundfakturor eller förfallna kundfakturor för alla kunder eller en specifik kund under hela perioden eller mellan två datum.

När ni ska skriva ut fakturalistan kan ni välja om ni vill skriva ut alla kundfakturor, obetalda kundfakturor eller förfallna kundfakturor, ni kan också välja att skriva ut fakturalistan för en specifik kund och/eller mellan ett start- och slutdatum för fakturadatum. Fakturalistan filtreras sedan enligt era val.

Följande fält finns i den här rapporten:


Faktura nr
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad faktura.

Kund nr
Här visas kundnumret för den kund som kundfakturan är skapad för.

Kundnamn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn.

Valuta
Här visas kundfakturans valuta.

Datum
Här visas datumet då kundfakturan skapades och utfärdades.

Produkt nr
Här visas ett unikt nummer för de produkter som ingår i kundfakturan och som finns upplagda i produktregistret. Saknas ett produktnummer beror det på att produkten inte finns upplagd i produktregistret.

Beskrivning
Här visas produktens namn eller beskrivning enligt kundfakturan.

Enhetspris
Här visas produktens försäljningspris per enhet exklusive moms angivet i kundfakturans valuta.

Antal
Här visas antalet enheter av produkten som ingår i kundfakturan.

Rabatt
Här visas rabatten i procent för produkten enligt kundfakturan.

Radsumma
Här visas produktradens totala monetära värde exklusive moms angivet i kundfakturans valuta. Radsumman beräknas på enhetspris, antal och rabatt för produkten.

Fakturasumma
Här visas kundfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i kundfakturans valuta.

Varav moms
Här visas kundfakturans totala monetära värde för mervärdesskatt angivet i kundfakturans valuta.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida