Header Importera produkter (XML)

Ni kan importera produkter i XML-format från en XML-fil som skapats från exempelvis en E-butik som stödjer vårt format för XML-filer eller från en XML-fil som skapats i våra program.

De produkter som importeras i JFS Bokföring/Fakturering/Administrationuppdaterar redan registrerade produkter eller läggs till som nya produkter.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida