Header Exportera verifikationer till Excel

Ni kan exportera era verifikationer till en Excel-fil för tillexempel egen rapportgenerering i Excel. Ni exporterar era verifikationer genom att trycka på knappen "Exportera verifikationer till Excel".


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida