Header Följesedel

Den här rapporten visar en följesedel. En följesedel ger lagerpersonalen befogenhet att skicka paket med produkter till kunden, följesedeln skall även medfölja leveransen till kunden.

Ni skriver ut en följesedel genom att markera önskad order i listan över ordrar och sedan trycka på knappen "Skriv ut ordrar" och därefter välja "Följesedel". En följesedel kan skrivas ut på både svenska och engelska.

Följande fält finns i den här rapporten:


Ordernummer
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en order.

Orderdatum
Här visas datumet då ordern skapades och utfärdades.

Leveransadress
Här visas kundens leveransadress enligt ordern, den adress dit produkterna skall skickas.

Fakturaadress
Här visas kundens fakturaadress enligt ordern, den adress dit fakturan skall skickas.

Vår kontakt
Här visas ert företags kontaktperson när det gäller frågor rörande den här ordern.

Leveransvillkor
Här visas leveransvillkoret för ordern, leveransvillkoret anger vem som ansvarar för leveransen mellan olika punkter på leveransrutten och vem som står för fraktkostnaden.

Leveranssätt
Här visas leveranssättet för ordern, leveranssättet anger på vilket sätt och med vilket transportmedel produkterna levereras till kunden.

Betalningsvillkor
Här visas betalningsvillkoret för ordern, betalningsvillkoret anger kredittiden för när en faktura skall betalas efter fakturans utfärdande.

Dröjsmålsränta
Här visas dröjsmålsräntan för ordern, dröjsmålsräntan anger med vilken räntesats på årsbasis ränta ska beräknas och faktureras vid för sen betalning av fakturan.

Ert kundnummer
Här visas kundnumret för den kund som ordern är skapad för.

Er kontakt
Här visas kundens kontaktperson när det gäller frågor rörande den här ordern.

Ert ordernummer
Här visas kundens order- eller avtalsnummer så att kunden kan knyta följesedeln från oss till sin egen beställning eller till ett avtal mellan ert företag och kunden.

Leveransdatum
Här visas leveransdatum för produkterna i ordern.

Ert VAT-nummer
Här visas kundens momsregistreringsnummer (Value Added Tax-number).

Produkt nr
Här visas ett unikt nummer för de produkter som ingår i leveransen och som finns upplagda i produktregistret. Saknas ett produktnummer beror det på att produkten inte finns upplagd i produktregistret.

Beskrivning
Här visas produktens namn eller beskrivning enligt ordern.

Enhetspris
Här visas produktens försäljningspris per enhet exklusive moms angivet i orderns valuta.

Antal
Här visas antalet enheter av produkten som medföljer i leveransen till kund.

Total vikt
Här visas den totala vikten för alla produkter i hela leveransen i den viktenhet som angivits i företagsinställningarna.

Total volym
Här visas den totala volymen för alla produkter i hela leveransen i den volymenhet som angivits i företagsinställningarna.

Ordertext
Här visas en frivillig text eller ett meddelande till kunden för ordern.

Företagsnamn
Här visas ert företags företagsnamn enligt företagsinställningarna.

Adress
Här visas ert företags postadress enligt företagsinställningarna.

Adress2
Här visas ert företags andra rad för postadress enligt företagsinställningarna.

Postnummer
Här visas ert företags postnummer enligt företagsinställningarna.

Postort
Här visas ert företags postort enligt företagsinställningarna.

Land
Här visas ert företags land enligt företagsinställningarna.

Telefon
Här visas ert företags huvudsakliga telefonnummer enligt företagsinställningarna.

Fax
Här visas ert företags faxnummer enligt företagsinställningarna.

Säte
Här visas orten för ert företags säte (orten för huvudkontoret) enligt företagsinställningarna, måste anges om ert företag är en filial.

E-post
Här visas ert företags e-postadress enligt företagsinställningarna.

Hemsida
Här visas ert företags Internetadress för hemsida enligt företagsinställningarna.

Org nr
Här visas ert företags organisationsnummer enligt företagsinställningarna.

VAT-nr
Här visas ert företags momsregistreringsnummer (VAT-nummer) enligt företagsinställningarna.

Plusgiro
Här visas ert företags plusgironummer enligt företagsinställningarna.

Bankgiro
Här visas ert företags bankgironummer enligt företagsinställningarna.

Bank
Här visas ert företags bank för ert internationella bankkonto(IBAN) enligt företagsinställningarna.

BIC
Här visas ert företags identifieringskod för banken där ni har ert internationella bankkonto (IBAN) enligt företagsinställningarna.

IBAN
Här visas ert företags internationella bankkontonummer(IBAN) enligt företagsinställningarna.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida