Header Kreditfaktura

Den här rapporten visar en kreditfaktura. En kreditfaktura är en minusfaktura som skapar ett avdrag på en redan existerande kundfaktura.

Ni skriver ut en kreditfaktura genom att markera önskad kreditfaktura i listan över kreditfakturor och trycka på knappen "Skriv ut kreditfakturor" och därefter välja "Kreditfaktura". En kreditfaktura kan skrivas ut på både svenska och engelska.

Följande fält finns i den här rapporten:


Kreditfakturanummer
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en kreditfaktura.

Kreditfakturadatum
Här visas datumet då kreditfakturan skapades och utfärdades.

Leveransadress
Här visas kundens leveransadress enligt kreditfakturan, den adress dit produkterna skall skickas.

Fakturaadress
Här visas kundens fakturaadress enligt kreditfakturan, den adress dit kreditfakturan skall skickas.

Vår kontakt
Här visas ert företags kontaktperson när det gäller frågor rörande den här kreditfakturan.

Leveransvillkor
Här visas leveransvillkoret för kreditfakturan, leveransvillkoret anger vem som ansvarar för leveransen mellan olika punkter på leveransrutten och vem som står för fraktkostnaden.

Leveranssätt
Här visas leveranssättet för kreditfakturan, leveranssättet anger på vilket sätt och med vilket transportmedel produkterna levereras till kunden.

Betalningsvillkor
Här visas betalningsvillkoret för kreditfakturan, betalningsvillkoret anger kredittiden för när en kundfaktura skall betalas efter dess utfärdande.

Dröjsmålsränta
Här visas dröjsmålsräntan för kundfakturan, dröjsmålsräntan anger med vilken räntesats på årsbasis ränta ska beräknas och faktureras vid sen betalning av kundfakturan.

Ert kundnummer
Här visas kundnumret för den kund som kreditfakturan är skapad för.

Er kontakt
Här visas kundens kontaktperson när det gäller frågor rörande den här kreditfakturan.

Ert ordernummer
Här visas kundens order- eller avtalsnummer så att kunden kan knyta kreditfakturan från ert företag till sin egen beställning eller till ett avtal mellan ert företag och kunden.

Ert VAT-nummer
Här visas kundens momsregistreringsnummer (Value Added Tax-number).

Krediterar faktura
Här visas kundfakturanumret på den kundfaktura som blir krediterad av den här kreditfakturan.

Produkt nr
Här visas ett unikt nummer för de produkter som ingår i kreditfakturan och som finns upplagda i produktregistret. Saknas ett produktnummer beror det på att produkten inte finns upplagd i produktregistret.

Beskrivning
Här visas produktens namn eller beskrivning enligt kreditfakturan.

Enhetspris
Här visas produktens försäljningspris per enhet exklusive moms angivet i kreditfakturans valuta.

Antal
Här visas antalet enheter av produkten som ingår i kreditfakturan.

Rabatt
Här visas rabatten i procent för produkten enligt kreditfakturan.

Radsumma
Här visas produktradens totala monetära värde exklusive moms angivet i kreditfakturans valuta. Radsumma beräknas på enhetspris, antal och rabatt för produkten.

Nettosumma
Här visas kundfakturans totala monetära värde exklusive moms angivet i kreditfakturans valuta.

Moms 1
Här visas kreditfakturans totala monetära värde för mervärdesskatt enligt momskod 1 i kreditfakturans valuta.

Moms 2
Här visas kreditfakturans totala monetära värde för mervärdesskatt enligt momskod 2 i kreditfakturans valuta.

Moms 3
Här visas kreditfakturans totala monetära värde för mervärdesskatt enligt momskod 3 i kreditfakturans valuta.

Avrundning
Här visas kreditfakturans öres- och kronutjämning angivet i kreditfakturans valuta.

ATT ERHÅLLA
Här visas kreditfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i kreditfakturans valuta med justering för avrundning. Det är det här beloppet som kunden skall dra av från den krediterade kundfakturan innan betalning eller erhålla från ert företag.

Kreditfakturatext
Här visas en frivillig text eller ett meddelande till kunden för kreditfakturan.

Företagsnamn
Här visas ert företags företagsnamn enligt företagsinställningarna.

Adress
Här visas ert företags postadress enligt företagsinställningarna.

Adress2
Här visas ert företags andra rad för postadress enligt företagsinställningarna.

Postnummer
Här visas ert företags postnummer enligt företagsinställningarna.

Postort
Här visas ert företags postort enligt företagsinställningarna.

Land
Här visas ert företags land enligt företagsinställningarna.

Telefon
Här visas ert företags huvudsakliga telefonnummer enligt företagsinställningarna.

Fax
Här visas ert företags faxnummer enligt företagsinställningarna.

Säte
Här visas orten för ert företags säte (orten för huvudkontoret) enligt företagsinställningarna, måste anges om ert företag är en filial.

E-post
Här visas ert företags e-postadress enligt företagsinställningarna.

Hemsida
Här visas ert företags Internetadress för hemsida enligt företagsinställningarna.

Org nr
Här visas ert företags organisationsnummer enligt företagsinställningarna.

VAT-nr
Här visas ert företags momsregistreringsnummer (VAT-nummer) enligt företagsinställningarna.

Plusgiro
Här visas ert företags plusgironummer enligt företagsinställningarna.

Bankgiro
Här visas ert företags bankgironummer enligt företagsinställningarna.

Bank
Här visas ert företags bank för ert internationella bankkonto(IBAN) enligt företagsinställningarna.

BIC
Här visas ert företags identifieringskod för banken där ni har ert internationella bankkonto (IBAN) enligt företagsinställningarna.

IBAN
Här visas ert företags internationella bankkontonummer(IBAN) enligt företagsinställningarna.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida