Header Skapa offert

I det här formuläret registrerar ni nya offerter. En offert är ett erbjudande till en kund gällande kvantitet och pris. Ni tar bort produktrader genom att markera produktraden och trycka på knappen "Del" på tangentbordet.

Följande flikar och fält finns när ni skall registrera en ny offert:


Offertuppgifter
Offertnummer
Här uppräknas ett unikt nummer enligt en sekventiell nummerserie för att kunna identifiera en offert .

Kundnummer
Här kan ni välja en redan registrerad kund för offerten och få data om kunden hämtad till offerten. Ni behöver inte välja en kund i uppslagskolumnen utan kan ändå skapa en offert.

Kundnamn
Här skriver ni in kundens företagsnamn eller personnamn.

Vår kontaktperson
Här skriver ni in ert företags kontaktperson för frågor när det gäller den här offerten.

Er kontaktperson
Här skriver ni in kundens kontaktperson för frågor när det gäller den här offerten.

Offertdatum
Här skriver ni in eller väljer ett datum för offerten. Ni kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Ni kan också stega er upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega er ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".

Giltig tom
Här skriver ni in eller väljer ett datum som offerten är giltig till. Ni kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Ni kan också stega er upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega er ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".

Betalningsvillkor
Här väljer ni betalningsvillkor för offerten. Ni kan lägga till, ändra och ta bort betalningsvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för betalningsvillkor. När ni väljer ändra eller ta bort så avses det betalningsvillkor som visas i textrutan.

Leveransvillkor
Här väljer ni leveransvillkor för offerten. Ni kan lägga till, ändra och ta bort leveransvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveransvillkor. När ni väljer ändra eller ta bort så avses det leveransvillkor som visas i textrutan.

Leveranssätt
Här väljer ni leveranssätt för offerten. Ni kan lägga till, ändra och ta bort leveranssätt med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveranssätt. När ni väljer ändra eller ta bort så avses det leveranssätt som visas i textrutan.

Valuta
Här väljer ni valuta för offerten. Ni kan lägga till, ändra och ta bort valuta med hjälp av knappen näst längst till höger om textfältet för valuta. När ni väljer ändra eller ta bort så avses den valuta som visas i textrutan. Med hjälp av miniräknaren längst till höger om textfältet för valuta kan ni räkna om priserna i "Enhetspris" i hela offerten till vald valuta. Ni måste ha angett en redovisningsvaluta i företagsinställningarna och valt en valuta för offerten.

Valutakurs
Här skriver ni in valutakursen på offertdatum för offerten då offerten ställs ut i en valuta skild från redovisningsvalutan. Ni skriver in valutakursen som hur många enheter av redovisningsvalutan ni måste betala för en enhet av valutan som är angiven i offerten.

Lägg automatiskt till nya kunder och produkter i kund- och produktregister
Kryssa i den här rutan om ni vill att en tillagd kund eller tillagda produkter i offerten som inte redan finns i respektive register skall läggas till i dessa register automatiskt.

Produktnr
Här skriver ni in eller väljer en produkt från uppslagskolumnen. Ni kan skriva in ett helt nytt produktnummer som inte finns sparat sedan tidigare i produktregistret.

Beskrivning
Här visas produktens beskrivning om ni valt en produkt från produktregistret, ni kan ändra den här beskrivningen eller skriva en helt egen om beskrivning saknas.

Enhetspris
Här visas produktens enhetspris om ni valt en produkt från produktregistret, ni kan ändra det här priset eller skriva in ett eget pris om enhetspris saknas.

TB
Här visas produktens täckningsbidrag angivet i redovisningsvalutan. Täckningsbidraget beräknas som "Enhetspris" minus "Senaste inpris", där senaste inpris är angivet i redovisningsvalutan. Om ni ändrar enhetspris eller valuta räknas täkningsbidraget om. När ni ändrar valuta räknas täkningsbidraget om enligt den valutakurs som är standardkurs för valutan, ni kan ändra den här standardkursen för valutan direkt i offerten.

Antal
Här skriver ni in antalet enheter för produkten som ska vara med i offerten.

Enhet
Här visas produktens enhet om ni valt en produkt från produktregistret, ni kan ändra den här enheten till en annan eller välja en enhet om enhet saknas.

Rabatt
Här visas en radrabatt i procent om ni valt en kund från kundregistret, ni kan ändra den här rabatten eller skriva in en egen rabatt om rabatt saknas.

Summa
Här visas radens nettosumma exklusive moms, summa beräknas från enhetspris, antal och rabatt.

Moms
Här visas produktens momssats om ni valt en produkt från produktregistret, ni kan välja en annan momssats genom att dubbelklicka i fältet.

Kunduppgifter
Fakturaadress: Namn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn för fakturering om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra det här namnet eller skriva in ett nytt namn.

Fakturaadress: Adress
Här visas kundens postadress för fakturering om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra den här adressen eller skriva in en ny adress.

Fakturaadress: Adress2
Här visas kundens andra postadress för fakturering om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra den här adressen eller skriva in en ny adress.

Fakturaadress: Postnummer
Här visas kundens postnummer för fakturering om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra det här postnumret eller skriva in ett nytt postnummer.

Fakturaadress: Postort
Här visas kundens postort för fakturering om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra den här postorten eller skriva in en ny postort.

Fakturaadress: Land
Här visas kundens land för fakturering om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra det här landet eller skriva in ett nytt land.

Leveransadress: Namn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn för leverans om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra det här namnet eller skriva in ett nytt namn.

Leveransadress: Adress
Här visas kundens postadress för leverans om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra den här adressen eller skriva in en ny adress.

Leveransadress: Adress2
Här visas kundens andra postadress för leverans om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra den här adressen eller skriva in en ny adress.

Leveransadress: Postnummer
Här visas kundens postnummer för leverans om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra det här postnumret eller skriva in ett nytt postnummer.

Leveransadress: Postort
Här visas kundens postort för leverans om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra den här postorten eller skriva in en ny postort.

Leveransadress: Land
Här visas kundens land för leverans om ni har valt en kund från kundregistret, ni kan ändra det här landet eller skriva in ett nytt land.

Offerttext
Här visas offerttexten från företagsinställningarna, ni kan ändra den här standardtexten för den här offerten eller skriva in en ny text om offerttext saknas.

Dröjsmålsränta
Här visas dröjsmålsräntan hämtad från företagsinställningarna, ni kan ändra den här dröjsmålsräntan för den här offerten eller skriva in en ny dröjsmålsränta om dröjsmålsränta saknas.

EU-försäljning varor
Kryssa i den här rutan om den här offerten avser försäljning och leverans av varor till ett annat EU-land utanför Sverige. Ni kan inte kryssa i "EU-försäljning trepart varor" om den här rutan är ikryssad.

EU-försäljning trepart varor
Kryssa i den här rutan om den här offerten avser försäljning till ett annat EU-land utanför Sverige där ert företag är mellanman. Det här är aktuellt om tre EU-länder är inblandade i en transaktion och ert företag säljer varor till ett EU-land där varorna levereras till det här EU-landet direkt från ett annat EU-land. Ni kan inte kryssa i "EU-försäljning varor" om den här rutan är ikryssad.

Konton och moms
Kundfordran
Här visas konto för bokföring av kundfordran hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här offerten eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Inbetalning
Här visas konto för bokföring av inbetalning hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här offerten eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Utbetalning
Här visas konto för bokföring av utbetalning hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här offerten eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Kontant
Här visas konto för bokföring av kontantförsäljning hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här offerten eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Leverantörsskuld
Här visas konto för bokföring av leverantörsskuld hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här offerten eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Moms 1
Här visas konto för bokföring av momskod 1 hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här offerten eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Moms 2
Här visas konto för bokföring av momskod 2 hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här offerten eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Moms 3
Här visas konto för bokföring av momskod 3 hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här offerten eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Försäljning
Här visas konto för bokföring av försäljning hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här offerten eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Inköp
Här visas konto för bokföring av inköp hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här offerten eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Valutakursvinst
Här visas konto för bokföring av valutakursvinst hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här offerten eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Valutakursförlust
Här visas konto för bokföring av valutakursförlust hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här offerten eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Öresavrundning
Här visas konto för bokföring av öresavrundning hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här offerten eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Ränteintäkt
Här visas konto för bokföring av ränteintäkt hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här offerten eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Ingående moms
Här visas konto för bokföring av ingående moms hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra det här kontot för den här offerten eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Momsfri
Kryssa i den här rutan om er försäljning till den här kunden är momsfri, det vill säga då någon moms inte skall läggas till på fakturan.

Momskod 1
Här visas procentuell moms för momskod 1 hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra den här momssatsen.

Momskod 2
Här visas procentuell moms för momskod 2 hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra den här momssatsen.

Momskod 3
Här visas procentuell moms för momskod 3 hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra den här momssatsen.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida