Header Skapa resultatenhet

I det här formuläret fyller ni i uppgifter om en nyskapad resultatenhet, ni fyller i precis så mycket information som ni vill, nödvändigt är dock resultatenhetens nummer och namn.

Följande fält finns när ni ska skapa en resultatenhet:


Nummer
Här skriver ni in ett unikt nummer för att kunna identifiera en resultatenhet.

Namn
Här skriver ni in resultatenhetens namn.

Beskrivning
Här skriver ni in en längre beskrivning av resultatenheten.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida