Header Skapa LB-fil för leverantörsbetalning

Ni skapar en LB-fil som ni kan skicka till bankgirocentralen genom att markera en eller flera leverantörsfakturor under fliken "Obetalda" och trycka på knappen "Skapa LB-fil för leverantörsbetalning". Ni kan endast skapa en LB-fil med Svenska leverantörer i Svenska kronor eller Euro. Markerade leverantörsfakturor med annan valuta än SEK eller EUR kommer inte att finnas med i listan över utvalda leverantörsfakturor för er LB-fil.

Era valda leverantörsfakturor visas i en lista där ni kan ändra betalningsdatum, belopp, betalsätt och betalningskonto. Tryck på knappen "Ok" för att skapa en LB-fil och välj på vilken enhet och i vilken mapp er skapade LB-fil skall sparas.

För att kunna skicka betalningsuppdrag till Bankgirocentralen måste ni teckna avtal med er bank gällande leverantörsbetalningar. Ni behöver även ett bankid på kort, en kortläsare och ett kommunikationsprogram med vilket ni skickar LB-filerna till Bankgirocentralen. Bankid och kortläsare kan ni beställa från er bank och ni kan även rådfråga banken eller Bankgirocentralen om tips på kommunikationsprogram.

Följande fält finns i listan över utvalda leverantörsfakturor:


Bankgironummer
Här visas ert företags bankgironummer från vilket pengarna skall dras.

Meddelande
Här kan ni skriva ett meddelande för den här leverantörsbetalningen till alla leverantörer.

Fakturanr
Här visas ett unikt internt löpnummer för att identifiera en leverantörsfaktura.

Leverantörsnummer
Här visas leverantörsnumret för den leverantör som har skapat och utfärdat leverantörsfakturan.

Leverantörsnamn
Här visas leverantörens företagsnamn.

Betalningsdatum
Här visas datumet då leverantörsfakturan skall betalas av bankgirocentralen, är förfallodatum som standard. Ni kan ändra det här betalningsdatumet för den här leverantörsbetalningen.

Belopp
Här visas det belopp som skall betalas till leverantören för aktuell leverantörsfaktura, är kvarvarande saldo som standard. Ni kan ändra beloppet för den här leverantörsbetalningen.

Valuta
Här visas leverantörsfakturans valuta.

Betalsätt
Här kan ni välja ett betalsätt för leverantörsfakturan. Ni kan betala till leverantörens Plusgiro, Bankgiro eller genom att skicka ett utbetalningskort till leverantören vilket denne får lösa in på sin bank.

Betalningskonto
Här visas leverantörens kontonummer för valt betalsätt, hämtas från leverantörsregistret och däri angivet bankgiro- eller plusgironummer för leverantören. Ni kan ändra det här kontonumret för den här leverantörsbetalningen.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida