Header Skapa räntefakturor

I det här formuläret kan ni skapa räntefakturor för slutbetalda kundfakturor som har betalats för sent. Tryck på knappen "Skapa räntefakturor" för att öppna listan över för sent betalda kundfakturor. Ni väljer sedan åtgärd för respektive kundfaktura och trycker på knappen "Ok", de räntefakturor som har skapats läggs till i listan över kundfakturor.

Följande flikar och fält finns när ni skall skapa räntefakturor:


Radtext
Här skriver ni in en radtext som kommer att visas som beskrivning på kundfakturan.

Ränteintäkt
Här kan ni skriva in eller välja ett kontonummer för hur ränteintäkten på den här räntefakturan skall bokföras.

Fakturanr
Här visas fakturornas unika fakturanummer.

Kundnummer
Här visas kundnumret för den kund som fakturan är utställd till.

Kundnamn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn.

Förfallodatum
Här visas datumet då fakturan förföll till betalning.

Slutbetald
Här visas datumet då fakturan blev slutbetald.

Fakturabelopp
Här visas fakturans totalbelopp inklusive moms i efterföljande angiven valuta.

Valuta
Här visas kundfakturans valuta.

Ränta %
Här visas procentuell dröjsmålsränta för kundfakturan.

Ränta
Här visas det totala monetära beloppet för ränta på kundfakturan som beräknats utifrån räntan i procent, fakturabelopp och antalet förseningsdagar.

Åtgärd
Här kan ni välja en åtgärd för kundfakturan. Vald åtgärd bestämmer vad som skall hända med kundfakturan när ni trycker på knappen "Ok". Om ni väljer "Ingen åtgärd" ligger kundfakturan kvar i listan utan att en räntefaktura skapas. Om ni väljer "Makulera" försvinner kundfakturan från listan och någon räntefaktura skapas ej. Om ni väljer "Faktura" kommer en räntefaktura skapas för kundfakturan och en ny kundfaktura kommer att läggas till i listan över kundfakturor.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida