Header Skapa kunder

I det här formuläret registrerar ni nya kunder. Den data som ni registrerar för kunder används som standardvärden när ni skapar offerter, orders, fakturor m.m.

Följande flikar och fält finns när ni skall registrera en ny kund:


Kunduppgifter
Kundnummer
Här skriver ni in ett unikt nummer för att identifiera en kund, ett kundnummer kan bestå av både bokstäver och siffror.

Namn
Här skriver ni in kundens företagsnamn eller personnamn.

E-post
Här skriver ni in kundens e-post adress.

Organisationsnummer
Här skriver ni in kundens organisationsnummer eller personnummer.

VAT-nummer
Här skriver ni in kundens VAT-nummer (momsregistreringsnummer).

Vår kontaktperson
Här skriver ni in ert företags kontaktperson vid kontakter med den här kunden.

Er kontaktperson
Här skriver ni in kundens kontaktperson, den person som ska kontaktas av ert företag vid kontakter med kunden.

Fax
Här skriver ni in kundens faxnummer.

Telefon
Här skriver ni in kundens huvudsakliga telefonnummer.

Telefon2
Här skriver ni in kundens andra telefonnummer.

EU-försäljning varor
Kryssa i den här rutan om ni säljer och levererar varor till ett annat EU-land utanför Sverige. Ni kan inte kryssa i "EU-försäljning trepart varor" om den här rutan är ikryssad.

EU-försäljning trepart varor
Kryssa i den här rutan om ni säljer varor till ett annat EU-land utanför Sverige som mellanman. Det här är aktuellt om tre EU-länder är inblandade i en transaktion och ni säljer varor till ett EU-land där varorna levereras till det här EU-landet direkt från ett annat EU-land. Ni kan inte kryssa i "EU-försäljning varor" om den här rutan är ikryssad.

Momsfri försäljning
Kryssa i den här rutan om er försäljning till den här kunden är momsfri, det vill säga då någon moms inte skall läggas till på fakturan.

Dölj enhetspris på följesedel
Kryssa i den här rutan om ni inte vill visa enhetspriset på följesedlar för den här kunden.

Övriga uppgifter
Faktureringsvaluta
Här väljer ni en faktureringsvaluta för kunden, det vill säga den standardvaluta som kunden ska faktureras i. Ni kan lägga till, ändra och ta bort valutor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för faktureringsvaluta. När ni väljer ändra eller ta bort så avses den valuta som visas i textrutan.

Betalningsvillkor
Här väljer ni betalningsvillkor för kunden, det vill säga standardvärde för betalningsvillkor. Ni kan lägga till, ändra och ta bort betalningsvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för betalningsvillkor. När ni väljer ändra eller ta bort så avses det betalningsvillkor som visas i textrutan.

Leveransvillkor
Här väljer ni leveransvillkor för kunden, det vill säga standardvärde för leveransvillkor. Ni kan lägga till, ändra och ta bort leveransvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveransvillkor. När ni väljer ändra eller ta bort så avses det leveransvillkor som visas i textrutan.

Leveranssätt
Här väljer ni leveranssätt för kunden, det vill säga standardvärde för leveranssätt. Ni kan lägga till, ändra och ta bort leveranssätt med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveranssätt. När ni väljer ändra eller ta bort så avses det leveranssätt som visas i textrutan.

Kreditgräns
Här skriver ni in en kreditgräns för kunden i vald faktureringsvaluta för kunden. Kreditgränsen avser att vara ett maxbelopp för hur stor kundfordran en kund får ha.

Rabatt i %
Här skriver ni in en procentuell rabatt för kunden, den här rabatten utgör standarvärde för radrabatt när ni skapar offerter, orders och fakturor.

Bankgiro nummer
Här skriver ni in kundens bankgironummer.

Plusgiro nummer
Här skriver ni in kundens plusgironummer.

Adresser
Fakturaadress
Namn
Här skriver ni in kundens företagsnamn eller personnamn för fakturaadress.

Adress
Här skriver ni in kundens postadress för fakturering.

Adress2
Här skriver ni in kundens andra postadress för fakturering.

Postnummer
Här skriver ni in kundens postnummer för fakturering.

Postort
Här skriver ni in kundens ort för fakturering.

Land
Här skriver ni in kundens land för fakturering.

Leveransadress
Namn
Här skriver ni in kundens företagsnamn eller personnamn för leverans.

Adress
Här skriver ni in kundens postadress för leverans.

Adress2
Här skriver ni in kundens andra postadress för leverans.

Postnummer
Här skriver ni in kundens postnummer för leverans.

Postort
Här skriver ni in kundens ort för leverans.

Land
Här skriver ni in kundens land för leverans.

Använd fakturaadress som leveransadress
Kryssa i den här rutan för att använda fakturadressen som leveransadress.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida