Header Skapa företag

I det här formuläret fyller ni i uppgifter om ett nyskapat företag, ni fyller i precis så mycket information som ni vill, nödvändigt är dock företagsnamnet.

Följande flikar och fält finns när ni ska skapa företag:


Grunduppgifter
Företagsnamn
Här skriver ni in ert företagsnamn.

Säte
Här skriver ni in orten för företagets säte.

Organisationsnummer
Här skriver ni in företagets organisationsnummer.

Momsregistreringsnummer
Här skriver ni in företagets momsregistreringsnummer, är det samma som VAT-nummer.

Logotyp
Här väljer ni en logotyp som visas i övre vänstra hörnet på affärsmässiga dokument såsom offert eller faktura.

Dröjsmålsränta i %
Här skriver ni in företagets dröjsmålsränta i procent.

Påminnelseavgift
Här skriver ni in den påminnelsavgift som ska debiteras kunden när ni skickar ut betalningspåminnelser.

Betalningsvillkor
Här väljer ni betalningsvillkor för företaget, det vill säga standardvärde för betalningsvillkor. Ni kan lägga till, ändra och ta bort betalningsvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för betalningsvillkor. När ni väljer ändra eller ta bort så avses det betalningsvillkor som visas i textrutan.

Leveransvillkor
Här väljer ni leveransvillkor för företaget, det vill säga standardvärde för leveransvillkor. Ni kan lägga till, ändra och ta bort leveransvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveransvillkor. När ni väljer ändra eller ta bort så avses det leveransvillkor som visas i textrutan.

Leveranssätt
Här väljer ni leveranssätt för företaget, det vill säga standardvärde för leveranssätt. Ni kan lägga till, ändra och ta bort leveranssätt med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveranssätt. När ni väljer ändra eller ta bort så avses det leveranssätt som visas i textrutan.

Redovisningsvaluta
Här skriver ni in företagets redovisningsvaluta.

Beräknad leveranstid
Här skriver ni in ett standardvärde för beräknad leveranstid av era produkter till era kunder.

Volymenhet
Här skriver ni in vilken volymenhet ni vill använda er av och ange produkternas volym i.

Viktenhet
Här skriver ni in vilken viktenhet ni vill använda er av och ange produkternas vikt i.

Standardenhet
Här skriver ni in vilken standardenhet ni skall ha för företaget och dess produkter. Ni kan lägga till, ändra och ta bort enheter med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för standardenhet. När ni väljer ändra eller ta bort så avses det leveranssätt som visas i textrutan.

Innehar F-skattebevis
Den här rutan skall vara ikryssad om företaget innehar F-skattebevis, i annat fall lämnas rutan tom.

Adresser
Adress
Namn
Här skriver ni in namnet för företagets postadress.

Adressfält
Här skriver ni in företagets postadress.

Adressfält2
Här skriver ni in företagets andra postadress.

Postnummer
Här skriver ni in företagets postnummer.

Postort
Här skriver ni in företagets postort.

Land
Här skriver ni in landet för företagets postadress.

Leveransadress
Namn
Här skriver ni in namnet för företagets leveransadress.

Adressfält
Här skriver ni in företagets postadress för inleverans.

Adressfält2
Här skriver ni in företagets andra postadress för inleverans.

Postnummer
Här skriver ni in företagets postnummer för inleverans.

Postort
Här skriver ni in företagets postort för inleverans.

Land
Här skriver ni in landet för företagets leveransadress.

Använd adress som leveransadress
Checka i den här rutan för att låta leveransadressen vara densamma som adressen.

Övriga uppgifter
Kontaktperson
Här skriver ni in ert företagets kontaktperson.

Telefon
Här skriver ni in företagets telefonnummer.

Telefon2
Här skriver ni in företagets andra telefonnummer.

Fax
Här skriver ni in företagets faxnummer.

E-post
Här skriver ni in företagets e-post adress.

Hemsida
Här skriver ni in adressen till företagets hemsida.

SMTP-server
Här skriver ni in adressen till servern för utgående e-post. Ni måste ange den här adressen för att kunna skicka pdf-dokument direkt via e-post till kunden eller leverantören.

Bank
Här skriver ni in företagets bank, vilket främst är intressant vid utlandsfakturering.

Bankgiro
Här skriver ni in företagets bankgironummer.

Plusgiro
Här skriver ni in företagets plusgironummer.

BIC
Här skriver ni in företagets BIC-nummer (Bankidentifieringskod) som används av kunder i andra EU-länder vid betalning, angivande av detta nummer snabbar upp betalningsprocessen.

IBAN
Här skriver ni in företagets IBAN-nummer (Internationellt bankkontonummer) som används av kunder i andra EU-länder vid betalning, angivande av detta nummer snabbar upp betalningsprocessen.

Standardtexter
Dokument
Här väljer ni ett dokument från uppslagskolumnen.

Text
Här skriver ni in en standardtext för ovan valt dokument.

Konton
Kundfordran
Här kan ni välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av kundfordran.

Inbetalning
Här kan ni välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av inbetalning.

Utbetalning
Här kan ni välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av utbetalning.

Kontant
Här kan ni välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av kontantförsäljning.

Leverantörsskuld
Här kan ni välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av leverantörsskuld.

Moms 1
Här kan ni välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av momskod 1.

Moms 2
Här kan ni välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av momskod 2.

Moms 3
Här kan ni välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av momskod 3.

Försäljning
Här kan ni välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av försäljning.

Inköp
Här kan ni välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av inköp.

Valutakursvinst
Här kan ni välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av valutakursvinst.

Valutakursförlust
Här kan ni välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av valutakursförlust.

Öresavrundning
Här kan ni välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av öresavrundning.

Ränteintäkt
Här kan ni välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av ränteintäkt.

Ingående moms
Här kan ni välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av ingående moms.

Moms
Momskod 1
Här visas procentuell moms för momskod 1 hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra den här momssatsen.

Momskod 2
Här visas procentuell moms för momskod 2 hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra den här momssatsen.

Momskod 3
Här visas procentuell moms för momskod 3 hämtat från företagsinställningarna, ni kan ändra den här momssatsen.

Löpnummer
Här kan ni skriva in eller välja startnummer för olika typer av dokument, ni kan stega er upp med en enhet med hjälp av pil upp och stega er ned en enhet med hjälp av pil ned.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida