Header Kopiera inleverans

I det här formuläret kan ni ändra registrerad data för en kopierad inleverans. Ni ändrar data genom att ersätta texten i textfält, fylla i text i tomma fält eller välja annan text i uppslagskolumner. Ni tar bort produktrader genom att markera produktraden och trycka på knappen "Del" på tangentbordet. Tryck på knappen "Ok" när ni är klara med era ändringar.

Följande flikar och fält finns när ni skall ändra en kopierad inleverans:


Nummer
Här uppräknas ett unikt nummer enligt en sekventiell nummerserie för att kunna identifiera en inleverans.

Datum
Här skriver ni in eller väljer ett datum för inleveransen. Ni kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Ni kan också stega er upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega er ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".

Text
Här skriver ni in en text för att beskriva inleveransen.

Produktnr
Här skriver ni in eller väljer en produkt från uppslagskolumnen.

Beskrivning
Här visas produktens beskrivning enligt vald produkt från produktregistret.

Antal
Här skriver ni in antalet enheter för produkten som har levererats till ert lager.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida