Header Säkerhetskopiering

Vi rekommenderar att ni säkerhetskopierar all data i JFS Administration minst en gång i veckan. Ni bör säkerhetskopiera till två separata CD skivor som ni förvarar säkert på två olika platser.

Ni väljer ett alternativ i "Arkiv" och "Säkerhetskopiering" och bestämmer vad filen skall heta och väljer på vilken enhet och i vilken mapp ni vill att säkerhetskopian skall sparas.

När ni vill återskapa data från en säkerhetskopia väljer ni alternativet "Återställ från säkerhetskopia" under "Arkiv" och "Säkerhetskopiering" och letar upp säkerhetskopian på den enhet och i den mapp där ni har sparat säkerhetskopian för att sedan välja den här filen.

Om ni arbetar i nätverk skall säkerhetskopiering och återställning från säkerhetskopia ske i JFS Server.

Följande alternativ finns för säkerhetskopiering:


Säkerhetskopiera hela databasen
Det här alternativet innebär att ni skapar en säkerhetskopia för all data som finns sparad för alla företag som ni har skapat.

Återställ från säkerhetskopia
Det här alternativet innebär att ni kan återskapa all data för alla företag som finns sparade på säkerhetskopian.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida