Header Leverantörsreskontra

Den här rapporten listar obetalda (ej slutbetalda) leverantörsfakturor per leverantör vid ett av ert valt reskontradatum eller slutdatum.

När ni skriver ut den här rapporten skriver ni in eller väljer ett reskontradatum för att få fram aktuell leverantörsreskontra vid denna tidpunkt med leverantörerna och deras obetalda (ej slutbetalda) leverantörsfakturor. I den här rapporten kan ni se leverantörsskuld per leverantör och total leverantörsskuld för alla leverantörer.

Följande fält finns i den här rapporten:


Leverantörsnr
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad leverantör som innefattas i den här leverantörsreskontran.

Leverantörsnamn
Här visas leverantörens företagsnamn.

Faktura nr
Här visas ett unikt internt löpnummer för varje registrerad och obetald (ej slutbetald) leverantörsfaktura hos leverantören.

Fakturadatum
Här visas datumet då leverantörsfakturan skapades och utfärdades.

Fakturabelopp
Här visas leverantörsfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i leverantörsfakturans valuta.

Krediterat
Här visas den totala monetära summan av krediteringar för leverantörsfakturan.

Betalat
Här visas den totala monetära summan av utbetalningar för leverantörsfakturan.

Valuta
Här visas leverantörsfakturans valuta.

Kurs
Här visas leverantörsfakturans valutakurs, valutakursen då leverantörsfakturan skapades och utfärdades.

Lev.skuld
Här visas leverantörsskulden vid reskontradatum för leverantörsfakturan angivet i redovisningsvalutan, beräknas som ("Fakturabelopp" minus "Krediterat" minus "Betalat") multiplicerat med "Kurs".

Summa
Här visas leverantörsskulden vid reskontradatum för leverantören angivet i redovisningsvalutan, beräknas som summan av "Lev.skuld" för den här leverantören.

Summa leverantörsskuld
Här visas total leverantörsskuld vid reskontradatum för alla leverantörer angivet i redovisningsvalutan, beräknas som summan av "Lev.skuld" för alla leverantörer.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida