Header Export av verifikationer

Ni kan exportera enbart era verifikationer i det standardiserade SIE4-formatet. När ni exporterar verifikationer sparas projekt, resultatenheter, kontoplan och alla verifikationer för aktivt bokföringsår i er skapade SIE4 fil. Den här filen kan sedan importeras i JFS Administration eller i andra bokföringsprogram.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida