Header Inköpsvärden

Den här rapporten visar inköpsvärden per månad för hela den valda perioden. När ni skriver ut den här rapporten väljer ni startdatum och slutdatum för att få fram inköpsvärden för en önskad period. I rapporten visas värden exklusive moms angivna i vald redovisningsvaluta.

Följande fält finns i den här rapporten:


Månad
Här visas de månader som ingår i vald period.

Beställningsvärde
Här visas det totala monetära värdet för alla inköpsordrar under månaden.

Inköpsvärde
Här visas det totala monetära värdet för alla leverantörsfakturor minus alla leverantörskreditfakturor under månaden.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida