Header Importera leverantörer

I JFS Administration kan ni importera enstaka leverantörer eller ett helt leverantörsregister från en Excel-fil. Ni sätter rubriknamn på första raden för varje kolumn i Excel-filen och JFS Administration läser av rubriknamnet och lägger kolumnens data som finns sparad i Excel-filen i rätt fält i programmet.

En leverantör måste finnas på en och endast en rad i Excel-filen. Ni kan exportera en leverantörslista från JFS Administration för att se hur Excel-filen kan se ut.

Följande kolumnrubriker kan finnas i Excel-filen:


*Leverantörsnummer
*Namn
*Telefon1
*Telefon2
*Fax
*EPost
*Hemsida
*Kontaktperson
*Organisationsnummer
*Vårt kundnummer
*Bankgiro
*Plusgiro
*Adress.Namn
*Adress.Adress1
*Adress.Adress2
*Adress.Postnummer
*Adress.Postort
*Adress.Land


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida