Header Importera inbetalningar från BgMax-fil

Ni kan importera inbetalningar från en BgMax-fil genom att välja "Importera inbetalningar från BgMax-fil" i menyn "Bankgiro". Ni letar upp den BgMax-fil ni vill importera ifrån på er hårddisk och trycker på knappen "Öppna". Nya inbetalningar skapas i listan över inbetalningar om kundernas angivna referensnummer stämmer, om det angivna referensnumret inte stämmer får ni manuellt välja vilka kundfakturor som har blivit betalda.

För att ni skall kunna hämta BgMax-filer från Bankgirocentralen måste ni ha tecknat avtal med er bank om Bankgiro inbetalningar. Ni behöver även ett Bankid på kort, en kortläsare och ett kommunikationsprogram med vilket ni hämtar BgMax-filerna från Bankgirocentralen. Bankid och kortläsare kan ni beställa från er bank och ni kan även rådfråga banken eller Bankgirocentralen om tips på kommunikationsprogram.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida