Header Radera bokföringsår

Ni tar bort ett bokföringsår genom att ni markerar önskat bokföringsår i listan över bokföringsår och trycker på knappen "Radera valt bokföringsår".

När ni har raderat ett bokföringsår så försvinner allt arbete ni gjort på det här bokföringsåret i programmet och ni kan inte ångra er efteråt. Ni får givetvis ett varningsmeddelande när ni trycker på knappen "Radera valt bokföringsår" och ni kan därmed ångra er innan bokföringsåret raderas.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida