Header Radera inbetalningar

Ni tar bort en inbetalning genom att ni markerar önskad inbetalning i listan över inbetalningar och trycker på knappen "Radera valda inbetalningar". Ni får ett varningsmeddelande när ni trycker på knappen "Radera" och ni kan därmed ångra er innan inbetalningen raderas. Ni bör inte ta bort inbetalningar mitt i nummerserien eftersom nummerserien då blir bruten, vilket leder till brister i fullständighet.

Ni bör inte heller ta bort inbetalningar som har blivit bokförda. Ni kan däremot ta bort den sista icke bokförda inbetalningen i nummerserien.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida