Header Skapa projekt

I det här formuläret fyller ni i uppgifter om ett nyskapat projekt, ni fyller i precis så mycket information som ni vill, nödvändigt är dock projektets nummer och namn.

Följande fält finns när ni ska skapa ett nytt projekt:


Nummer
Här skriver ni in ett unikt nummer för att kunna identifiera ett projekt.

Namn
Här skriver ni in projektets namn.

Beskrivning
Här skriver ni in en längre beskrivning av projektet.

Projektet är avslutat
Ni kryssar i den här rutan om projektet har avslutats och anger datumet för projektets avslutande.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida