Header Skapa utleverans

I det här formuläret registrerar ni nya utleveranser. En utleverans görs då en kundfaktura saknas för de utlevererade produkterna. Ni tar bort produktrader genom att markera produktraden och trycka på knappen "Del" på tangentbordet.

Följande flikar och fält finns när ni skall registrera en ny utleverans:


Nummer
Här uppräknas ett unikt nummer enligt en sekventiell nummerserie för att kunna identifiera en utleverans.

Datum
Här skriver ni in eller väljer ett datum för utleveransen. Ni kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Ni kan också stega er upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega er ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".

Text
Här skriver ni in en text för att beskriva utleveransen.

Produktnr
Här skriver ni in eller väljer en produkt från uppslagskolumnen.

Beskrivning
Här visas produktens beskrivning enligt vald produkt från produktregistret.

Antal
Här skriver ni in antalet enheter för produkten som har levererats ut från ert lager.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida