Header Kopiera leverantörer

I det här formuläret kan ni ändra registrerad data för en kopierad leverantör. Ni måste ändra leverantörsnumret så att alla leverantörer har ett unikt leverantörsnummer. Ni ändrar data genom att ersätta text i textfält, fylla i text i tomma fält eller välja annan text i uppslagskolumner. Tryck på knappen "Ok" när ni är klara med era ändringar.

Följande flikar och fält finns när ni skall ändra en kopierad leverantör:


Grunduppgifter
Leverantörsnummer
Här skriver ni in ett unikt nummer för att identifiera en leverantör, ett leverantörsnummer kan bestå av både bokstäver och siffror.

Namn
Här skriver ni in leverantörens företagsnamn.

Hemsida
Här skriver ni in leverantörens Internetaddress till leverantörens hemsida.

E-post
Här skriver ni in leverantörens e-post adress.

Organisationsnummer
Här skriver ni in leverantörens organisationsnummer.

Vår kontaktperson
Här skriver ni in ert företags kontaktperson vid kontakter med den här leverantören.

Er kontaktperson
Här skriver ni in leverantörens kontaktperson, den person som ska kontaktas av ert företag vid kontakter med leverantören.

Telefon
Här skriver ni in leverantörens huvudsakliga telefonnummer.

Telefon2
Här skriver ni in leverantörens andra telefonnummer.

Fax nummer
Här skriver ni in leverantörens faxnummer.

Övriga uppgifter
Valuta
Här väljer ni en faktureringsvaluta för leverantören, det vill säga den standardvaluta som ert företag faktureras i. Ni kan lägga till, ändra och ta bort valutor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för valuta. När ni väljer ändra eller ta bort så avses den valuta som visas i textrutan.

Betalningsvillkor
Här väljer ni betalningsvillkor för leverantören, det vill säga standardvärde för betalningsvillkor. Ni kan lägga till, ändra och ta bort betalningsvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för betalningsvillkor. När ni väljer ändra eller ta bort så avses det betalningsvillkor som visas i textrutan.

Leveransvillkor
Här väljer ni leveransvillkor för leverantören, det vill säga standardvärde för leveransvillkor. Ni kan lägga till, ändra och ta bort leveransvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveransvillkor. När ni väljer ändra eller ta bort så avses det leveransvillkor som visas i textrutan.

Leveranssätt
Här väljer ni leveranssätt för leverantören, det vill säga standardvärde för leveranssätt. Ni kan lägga till, ändra och ta bort leveranssätt med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveranssätt. När ni väljer ändra eller ta bort så avses det leveranssätt som visas i textrutan.

Vårt kundnummer
Här skriver ni in ert företags kundnummer hos leverantören.

Utbetalningsnummer
Här visas ett unikt utbetalningsnummer för leverantören, används vid leverantörsbetalningar när betalningssättet är utbetalningskort.

Bankgiro nummer
Här skriver ni in leverantörens bankgironummer.

Plusgiro nummer
Här skriver ni in leverantörens plusgironummer.

Adress
Namn
Här skriver ni in leverantörens företagsnamn för adress.

Adress
Här skriver ni in leverantörens postadress.

Adress2
Här skriver ni in leverantörens andra postadress.

Postnummer
Här skriver ni in leverantörens postnummer.

Postort
Här skriver ni in leverantörens postort.

Land
Här skriver ni in leverantörens land.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida