Header Ändra bokföringsår

I det här formuläret kan ni ändra uppgifterna i ett redan skapat bokföringsår. Ni kan ändra startdatum och slutdatum för bokföringsåret genom att redigera uppgifterna i respektive fält.

Följande fält finns när ni ska ändra uppgifter i ett redan skapat bokföringsår:


Startdatum
I det här fältet väljer eller skriver ni in ett datum för första dagen på bokföringsåret. Ni kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag för bokföringsårets första dag. Ni kan även stega er upp och ner en dag med hjälp av "Pil upp" och "Pil ner" knapparna.

Slutdatum
I det här fältet väljer eller skriver ni in ett datum för sista dagen på bokföringsåret. Ni kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag för bokföringsårets sista dag. Ni kan även stega er upp och ner en dag med hjälp av "Pil upp" och "Pil ner" knapparna.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida