Header Ändra verifikationer

I det här formuläret kan ni ändra i redan registrerade verifikationer. Ni kan stryka över befintliga konteringsrader, lägga till konteringsrader och ta bort tillagda rader när ni ändrar i en redan registrerad verifikation. Ni kan således inte ändra belopp och kontonummer i redan registrerade konteringsrader eller ta bort befintliga konteringsrader. Det här för att man skall kunna se vilka befintliga konteringsrader som har blivit ändrade.

När ni skall stryka över en konteringsrad så markerar ni önskad konteringsrad och trycker på knappen "Stryk över rad", ni fyller sedan i er "Signatur" och ändringsdatumet fylls i automatiskt i kolumnen "Ändrad".

Ni lägger till nya rader på precis samma sätt som när ni registrerar nya verifikationer, men ni fyller även i "Signatur" och ändringsdatumet fylls i automatiskt. Ni tar bort en tillagd rad genom att markera den och trycka på knappen "Radera rad".

När ni är klara med era ändringar så trycker ni på knappen "Registrera". Observera att era konteringsrader måste balansera i kredit och debet kolumnerna, det vill säga differensen måste vara noll, för att ni skall kunna registrera en verifikation.

Ni kan flytta mellan konteringscellerna genom att använda "Tab" eller "Enter" på tangentbordet. Om ni flyttar mellan konteringscellerna med "Enter" stannar tabbordningen efter kreditkolumnen och differensen fylls i automatiskt i debet eller kredit.

Följande fält finns när ni skall ändra i en redan registrerad verifikation:


Verifikation
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad verifikation enligt en obruten nummerserie som börjar med 1 för varje nytt bokföringsår och ökar med 1 för varje ny verifikation.

Datum
I det här fältet visas datumet för den affärshändelse som verifikationen avser.

Beskrivning
Här visas en text för att beskriva den affärshändelse som den underliggande verifikationen utgör.

Spara som konteringsmall
Checka i den här rutan för att spara er registrerade verifikation som en konteringsmall, de konteringsrader ni har registrerat sparas utan belopp tillsammans med verifikationstexten.

Konto
Här skriver ni in eller väljer ett kontonummer för konteringsraden.

Benämning
Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på kontot. Beskrivningen hämtas från kontoplanen enligt valt kontonummer enligt ovan.

Debet
Här skriver ni in ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Kredit
Här skriver ni in ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Projekt
Här kan ni välja eller skriva in ett projektnummer för att specificera intäkten eller kostnaden på ett visst projekt.

Resultatenhet
Här kan ni välja eller skriva in ett resultatenhetsnummer för att specificera intäkten eller kostnaden på en viss resultatenhet.

Signatur
Här skriver ni in er signatur om ni gör en ändring i en verifikation, antingen att ni stryker över eller lägger till en rad i en redan registrerad verifikation.

Ändrad
Här anges datumet för ändringen automatiskt om ni gör en ändring i en verifikation, antingen att ni stryker över eller lägger till en rad i en redan registrerad verifikation.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida