Header Ändra projekt

I det här formuläret kan ni ändra uppgifterna i ett redan skapat projekt. Ni ändrar uppgifterna genom att ersätta texten i ifyllda fält eller genom att skriva in text i tomma fält.

Följande fält finns när ni ska ändra uppgifter i ett projekt:


Nummer
Här skriver ni in ett unikt nummer för att kunna identifiera ett projekt.

Namn
Här skriver ni in projektets namn.

Beskrivning
Här skriver ni in en längre beskrivning av projektet.

Avslutat
Ni kryssar i den här rutan om projektet har avslutats och anger datumet för projektets avslutande.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida