Header Ändra resultatenhet

I det här formuläret kan ni ändra uppgifterna i en redan skapad resultatenhet. Ni ändrar uppgifterna genom att ersätta texten i ifyllda fält eller genom att skriva in text i tomma fält.

Följande fält finns när ni ska ändra uppgifter i en resultatenhet:


Nummer
Här skriver ni in ett unikt nummer för att kunna identifiera en resultatenhet.

Namn
Här skriver ni in resultatenhetens namn.

Beskrivning
Här skriver ni in en längre beskrivning av resultatenheten.


Copyright 2006-©-JFS Bokföring
»Till manualens startsida
»Till JFS Bokförings hemsida